header-oldebroek-voor-mekaar

Copyright & disclaimer

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op oldebroekvoormekaar.nl en op al het materiaal wat ten behoeve van oldebroekvoormekaar.nl op het internet wordt opgeslagen (alle pagina’s, afbeeldingen, foto’s, video, tekst enz) berust bij oldebroekvoormekaar.nl of bij diegenen die berichten, foto’s enz. gemaakt, geplaatst dan wel aangeleverd hebben.

Het is niet toegestaan om zonder bronvermelding en melding aan koersgroep@oldebroekvoormekaar.nl materiaal op oldebroekvoormekaar.nl en op al het materiaal wat ten behoeve van oldebroekvoormekaar.nl op het internet wordt opgeslagen (alle pagina’s, afbeeldingen, foto’s, video, tekst enz.) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, te verspreiden of te vertonen anders dan binnen huiselijke kring. Het vertonen binnen verenigingskring is ook toegestaan, voor zover dit de persoonlijke rechten van de makers niet aantast.

Het digitaal opslaan op eigen computer en vertonen binnen huiselijke kring is toegestaan.

Disclaimer

Hoewel de webmasters grote aandacht besteden aan de inhoud, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten. Het gebruik van de site geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker.

De eigenaar en webmasters van oldebroekvoormekaar.nl kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het geboden materiaal. Ook kan men niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten, foto’s enz die door derden zijn geplaatst.

Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, wendt u zich dan tot bestuur@oldebroekvoormekaar.nl

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door deĀ provincie Gelderland