header-oldebroek-voor-mekaar

Milieu- en Natuurvereniging Groentje is gestart met de beplantingsactie Dorpen in het Groen. Inwoners van het buitengebied en de randen van de dorpen kunnen hun erf verfraaien met nieuwe streekeigen beplanting. Kom naar de informatieavond op dinsdag 11 september om 19.30 uur in dorpshuis de Brinkhof in Wezep. Beplanting wordt met grote korting geleverd. Landschapsbeheer Gelderland zorgt voor deskundige ondersteuning en advies om beplantingsplannen te maken. 

Dorpen in het groen

Milieu- en Natuurvereniging Groentje is gestart met een nieuw initiatief ten bate van de inwoners en het groen bij de dorpen. Het heet ‘Dorpen in het Groen’. Het doel is meer beplanting bij erven in het buitengebied en om de dorpen aan te brengen.

Bewoners kunnen zich aanmelden als zij belangstelling hebben voor het planten van streekeigen bomen en struiken op hun erf. Zij kunnen daarbij advies krijgen en vervolgens met grote korting meedoen in een gezamenlijke aanschaf.

De gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland hebben subsidie toegekend voor dit project. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is ingeschakeld om het project te begeleiden en advies te geven aan eigenaren.

Groentje heeft een werkgroep gevormd met leden van de dorpsgroepen om dit project op te zetten.

Op 11 september houden we een start-/informatieavond voor inwoners. 

Zie de bijlage voor meer informatie

Wil je meedoen? Heb je een idee voor beplanting?

Mail naar: charmsen1958@kpnmail.nl

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland