header-oldebroek-voor-mekaar

Vervolgronde Dorpen in het Groen in gang!
19 november 2019

Na de uitdeeldag van struiken en bomen op 9 maart hebben de bewoners alles geplant en kon de groei beginnen. Groentje heeft daarna nagedacht en overleg gepleegd over een vervolg. Er waren nog wat late belangstellenden die aan de actie niet meer mee hadden kunnen doen. Ook is het altijd zo dat een sommige planten niet ‘aanslaan’. Waar planten dood gegaan zijn, moet eigenlijk weer nieuwe aanplant komen.

Een inhaalronde is inmiddels gestart. De deelnemers van de eerste ronde hebben waar nodig aanvullende beplanting besteld. Er zijn ook 8 nieuwe deelnemers. Zij krijgen deskundig advies van Landschapsbeheer Gelderland over een beplantingsplan met streekeigen bomen en struiken. In het eerste kwartaal van 2020 volgt een uitdeeldag van de nieuwe planten en bomen.

Groentje is blij dat ze een vervolg aan het project heeft kunnen geven, met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en met financiële steun van de gemeente.


Uitdeeldag beplanting op 9 maart 2019

Milieu- en Natuurvereniging Groentje organiseert de beplantingsactie Dorpen in het Groen. Inwoners van het buitengebied en de randen van de dorpen kunnen hun erf verfraaien met nieuwe streekeigen beplanting. Na de informatieavond in 2018 hebben zich 74 belangstellenden aangemeld. Landschapsbeheer Gelderland zorgde voor deskundige ondersteuning en inmiddels zijn ongeveer 60 beplantingsplannen gemaakt. Binnenkort worden de bomen en planten (met flinke korting) geleverd: de uitdeeldag is zaterdag 9 maart.


Dorpen in het groen
4 februari 2019

Milieu- en Natuurvereniging Groentje is gestart met een nieuw initiatief ten bate van de inwoners en het groen bij de dorpen. Het heet ‘Dorpen in het Groen’. Het doel is meer beplanting bij erven in het buitengebied en om de dorpen aan te brengen.

Bewoners kunnen zich aanmelden als zij belangstelling hebben voor het planten van streekeigen bomen en struiken op hun erf. Zij kunnen daarbij advies krijgen en vervolgens met grote korting meedoen in een gezamenlijke aanschaf.

De gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland hebben subsidie toegekend voor dit project. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is ingeschakeld om het project te begeleiden en advies te geven aan eigenaren.

Groentje heeft een werkgroep gevormd met leden van de dorpsgroepen om dit project op te zetten.

Op 11 september 2018 hielden we een informatie-avond voor inwoners. Daarna kwamen er 74 aanmeldingen. Binnenkort, op 9 maart, maken we met zijn allen Oldebroek en omstreken groener en mooier!

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland