header-oldebroek-voor-mekaar

Het u ideeën voor uw dorp of wijk? Heeft u vragen of een initiatief? De dorpscontactambtenaren zijn er voor u.

Samen leven in de dorpen
Uw directe leefomgeving, dat is de buurt of het dorp. Daar hebben bewoners veel onderlinge contacten en daar organiseren ze activiteiten. De gemeente werkt samen met dorpsorganisaties om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Daarvoor hebben we dorpscontactambtenaren, die ook aanspreekpunt voor alle bewoners zijn.

Dorpsagenda’s

We hebben zes dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen karakter, waar bewoners gezamenlijk hun eigen keuzes maken. Wat vinden ze belangrijk en voor welke activiteiten kiezen ze? Iedere kern heeft een dorpsgroep die een dorpsagenda opstelt. Hierop staan onderwerpen waar de bewoners zich voor willen inzetten. Wij willen die keuzes zoveel mogelijk aan het dorp zelf overlaten; dat noemen we ‘de regie in het dorp’ of ook wel ‘zelfsturing’. Verschil mag er zijn. Als gemeente sluiten we daar bij aan.

Dorpscontactambtenaren

Om goed aan te sluiten bij de wensen van de dorpen is contact en samenwerking nodig. De dorpscontactambtenaren zorgen ervoor dat zaken die in het dorp spelen snel aandacht krijgen in de gemeentelijke organisatie. Ze staan graag voor u klaar als schakel tussen het dorp en de organisatie.

Wie zijn de dorpscontactambtenaren?
Peter Zoombelt — Wezep (Centrum en West/Zuid) en ‘t Loo
Johan Fidder — Wezep (Noord en Oost), Oosterwolde en Noordeinde
Johan Neevel — Hattemerbroek en Oldebroek

Dorpscontactambtenaren

V.l.n.r: Peter Zoombelt, Johan Fidder en Johan Neevel.

Ze zijn bereikbaar via dorpsambtenaren@oldebroek.nl en tel. 0525 638200.
Meer informatie over de dorpsgroepen vindt u op www.oldebroekvoormekaar.nl

Gewone onderhoudsmeldingen doet u op andere wijze, namelijk via het formulier op de website www.oldebroek.nl of (ook) via het algemene telefoonnummer 0525 638200.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland