header-oldebroek-voor-mekaar

Het Dorpsoverleg Hattemerbroek, de gemeente Oldebroek en de Coöperatieve Vereniging Bedrijvenpark H20 hebben een leefbaarheidsconvenant voor bedrijvenpark H2O getekend. Met als doel om de leefbaarheid van Hattemerbroek te borgen tijdens en na realisatie van het bedrijvenpark. Het park ligt bij de woonkern Hattemerbroek.

Vaststelling bestemmingsplan
Onlangs stelde de gemeenteraad van Oldebroek het ontwerpbestemmingsplan BedrijvenparkH2O vast. Het bedrijvenpark zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor lokale en regionale ondernemers en het behoud van werkgelegenheid in de Noord Veluwe en biedt veel kansen voor gemeente Oldebroek en dus ook Hattemerbroek. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan zijn inwoners van Hattemerbroek nauw betrokken, omdat een goede inpassing van het bedrijvenpark in deze omgeving van groot belang is. Het getekende leefbaarheidsconvenant onderstreept dat ervoor het regionale bedrijvenpark H2O sprake is van een unieke samenwerkingsrelatie tussen inwoners, bedrijven en de gemeente.

In gesprek blijven

Bob Bergkamp wethouder Dorpsgericht werken: “Het bestemmingsplan bevat regels om een goede inpassing van het bedrijvenpark in de omgeving te waarborgen, maar niet alles laat zich niet in regelgeving vangen. Daarom is het (leefbaarheid)convenant hierop een goede aanvulling en draagt het bij aan de wijze waarop partijen hiervoorwillen samenwerken”.

Jinny Witteveen, voorzitter van het Dorpsoverleg: “Wij willen met de gemeente en ondernemers op het bedrijvenpark in gesprek blijven om hinder voor Hattemerbroek te voorkomen en ook de landschappelijke uitstraling van de woonkern Hattemerbroek te behouden”.

John Hommersom, parkmanager van het bedrijvenpark H2O: “De wens van alle partijen is om goede buren van elkaar te zijn en zo veel mogelijk rekening te houden met elkaars belangen; een duidelijke win-win situatie dus en dat is waarover partijen in het convenantafspraken hebben gemaakt”.

Inbreng dorpsoverleg blijft belangrijk

Partijen gaan elkaar in de komende jaren actief informeren over de planvorming en feitelijke ontwikkeling. Dit zoveel mogelijk vooruitlopend op formele communicatie (publicaties in dagbladen en overige reguliere inspraak- en overlegprocedures).

Zij gaan regelmatig met elkaar in overleg om ontwikkelingen door te nemen vooraf aan realisatie daarvan. De inbreng van het dorpsoverleg is belangrijk en wordt betrokken bij de besluitvorming.

Bron persbericht gemeente Oldebroek.

Het Dorpsoverleg Hattemerbroek nodigt inwoners van Hattemerbroek en andere belangstellenden van harte uit voor het Dorpsgesprek Hattemerbroek.

De agenda voor deze avond is gevarieerd met onder andere een speeddate met de lokale verenigingen, de Bloem van Hattemerbroek, het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal zich presenteren, wat doet het Straathoekwerk in Hattemerbroek en wat heeft het Dorpsoverleg Hattemerbroek het afgelopen jaar voor Hattemerbroek kunnen doen.
Het Dorpsoverleg Hattemerbroek is een bewonersoverleg vanuit Hattemerbroek zelf. We zijn een groep enthousiaste mensen die betrokken is bij het leefbaar maken en houden van ons mooie dorp.

Het Dorpsoverleg Hattemerbroek heeft sinds 2012 regelmatig contact met de gemeente over onderwerpen die het dorp aangaan. Windmolens, H2O terrein, woningbouw, verkeer en veiligheid, afrit A28 maar ook openbare speelterreinen komen aan de orde. Kritisch maar wel constructief bouwen we zo aan een mooi, groen en leefbaar Hattemerbroek.

We kunnen en willen dit niet alleen. Daarom wordt u van harte uitgenodigd om 29 november aanwezig te zijn om mee te praten. En misschien wit u wel gewoon luisteren naar wat er allemaal gebeurt. Ook goed.

We vinden het fijn u te zien. Hopelijk tot 29 november om 19.30 uur in de Bouwakker.

Download hier de flyer van het dorpsoverleg 29-11-2018

Het dorpsoverleg Hattemerbroek is begonnen met een nieuw initiatief. De Bloem van Hattemerbroek!
Graag zouden zij mensen die iets voor elkaar en het dorp betekenen eens in het zonnetje willen zetten.

In mei dit jaar is het eerste bloemetje naar Hester Schoonhoven gegaan. Dit maal gaat het tweede bloemetje naar Jennie Fijn.
Jennie is 63, woont op de Zuiderzeestaat en al jaren staat ze voor vele mensen klaar. Verschillende Hattemerbroekers hebben al op haar steun en hulp kunnen rekenen.
Zo helpt zij bijvoorbeeld haar alleenstaande buurman regelmatig met praktische klussen. Zo doet ze op de donderdag de boodschappen, maakt ze af en toe een maaltijd en zet zich in dat er ook goede ondersteuning komt via de thuiszorg. Ook voor haar kinderen en klein kinderen staat ze altijd klaar. En neemt ze een stuk zorg over voor haar 92 jarige moeder.
Als ik mensen over haar hoor praten dan doen ze dat met warmte en trots. Ze cijferde zichzelf vaak weg om er te zijn voor een ander.
Daarom willen we haar nu bedanken voor al haar inzet in het dorp van een maaltijd tot een boodschap tot gezien worden.

Jennie, bedankt voor je liefdevolle hulp!

Bekijk op Locourant een video en fotoreportage van de uitreiking van “De Bloem van Hattemerbroek” aan Jennie Fijn

Ken jij ook iemand die een bloemetje verdiend omdat hij of zij ook iets voor de buurt betekend? Draag hem of haar voor met je motivatie en stuur een mail naar:
dorpsoverleghattemerbroek@gmail.com

Het dorpsoverleg Hattemerbroek is begonnen met een nieuw initiatief. De Bloem van Hattemerbroek. Graag zouden zij mensen die iets voor elkaar en het dorp betekenen eens in het zonnetje willen zetten. De eerste die echt een bloemetje verdiend is Hester Schoonhoven. Zoals het vaak met verenigingen gaat is het ook dit jaar weer flink puzzelen om genoeg vrijwilligers te vinden, om de boel draaiende te houden. Gelukkig zijn er toch weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Hester is daar ook een van. Zij past niet een of twee keer per kwartaal op, nee zij is elke week wel een keer te vinden in de speeltuin.

hester4a0

Ondanks haar drukke jonge gezin ziet zij mogelijkheden in plaats van beperkingen. En als ze dan in de speeltuin is en zij ziet dat de wasmand weer volzit met vaatdoekjes en theedoeken is zij niet te beroerd om de was even mee naar huis te nemen. Wij waarderen haar enorm. En niet alleen in de speeltuin is zij een lieve gastvrouw. Ook staat haar deur bijna altijd open voor andere kinderen. Wij boffen maar met zo’n lieve moeder in ons Hattemerbroek! En omdat niets vanzelfsprekend meer is willen wij haar dan ook de Bloem van Hattemerbroek aanbieden namens alle kinderen van Hattemerbroek!

Hester, bedankt voor je warme hart!

Ken jij ook iemand die een bloemetje verdiend omdat hij of zij ook iets voor de buurt betekend? Draag hem of haar voor met je motivatie en stuur een mail naar: dorpsoverleghattemerbroek@gmail.com

De dorpsgroepen hebben zich tijdens de Oldebroek voor Mekaar bijeenkomst op 2 oktober 2017 gepresenteerd. Bekijk hier de presentatie van Dorpsoverleg Hattemerbroek.
Presentatie_Dorpsoverleg_Hattemerbroek2-10

HATTEMERBROEK – Zo zoetjesaan ontstaat er meer reuring en levendigheid in Hattemerbroek. “Het dorp leeft”, vinden Wilhelmien Krop en Klaas Blok van het Dorpsoverleg. “Het is een poos stilletjes geweest. Nu groeit en bloeit het steeds meer.”

hattemerbroek_1
De leefbaarheid van Hattemerbroek, daar draait het voor Krop, Blok en hun Dorpsoverleg om.

Daar zijn ze bij het Dorpsoverleg van de elfhonderd zielen tellende kern blij mee. Met een groep van zes actieve inwoners doen ze er alles aan om initiatieven te starten, ideeën van de grond te krijgen en bovendien als spreekbuis tussen gemeente, organisaties en inwoners te fungeren. “We hebben formeel geen status. Veel inwoners denken dat we beslissingen nemen, maar dat is helemaal niet zo”, vertelt Wilhelmina Krop. “We stimuleren, verbinden organisaties en verenigingen, verzamelen informatie van inwoners en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. We hebben niet eens een formeel bestuur. We zijn gewoon zes vrijwilligers met hart voor het dorp.”
“En we gaan altijd uit van het positieve”, voegt Klaas Blok toe. “We houden het gesprek open, gaan uit van verbeteringen. Soms gaat dat langzaam. Er spelen nu eenmaal wat grote zaken rond ons dorp. Het bedrijventerrein, de windmolens: vaak kun je daar maar beperkt invloed op uitoefenen. Vandaar dat we ook kleinere praktische zaken oppakken. Dan bereik je sneller iets, daar krijg je energie van.”

Leefbaarheid
Een hek langs de spoorlijn zodat kinderen daar niet in de buurt van het spoor verzeild raken, wat extra onderhoud plegen aan speeltuinen, ballenvangers, activiteiten tijdens Burendag, een samenwerking tussen de Oranjevereniging en de voetbalclub om op Koningsdag meer jeugd te trekken, pleiten voor het niet op het dorp richten van lichtreclames, het starten van een buurtapp: op allerlei terreinen houden de twee zich bezig met de leefbaarheid van Hattemerbroek.
“Vaak bedenken wij wat en leggen de verbanden om het te realiseren. Inwoners weten ons onderhand steeds beter te vinden en ook tijdens het jaarlijkse overleg met de burgers krijgen we de nodige input.”
Want Hattemerbroek is het waard vinden de twee. “Het is een prettig dorp. We overlopen elkaar niet, maar zijn er wel voor elkaar”, vindt Klaas Blok, die er met een onderbreking een groot deel van zijn leven woont. “Ik kom uit Rotterdam en ik vind het hier geweldig”, biecht Wilhelmien Krop op. “Met een jong gezin is een grote stad niets. Hier kunnen ze spelen, ze hebben de ruimte. Ik kom vaak in Hattem maar rijd iedere keer met een vakantiegevoel naar Hattemerbroek!”

 

  • BMX baan
  • Leefbaarheidsconvenant H2O
  • Verlichting Zuiderzeestraatweg
  • Verenigingsoverleg
  • Woningbouw
  • Verkeer Middeldijk
  • Parkeerplaatsen Zwaluwstraat
  • Bedrijvenpark en leefbaarheid
  • Verenigingenoverleg
logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland