header-oldebroek-voor-mekaar


Van afrit A28 tot en met een ontmoetingstuin, dat is de samenvatting van aangeboden thema’s op de door de Klankbordgroep Wezep georganiseerde wijkbijeenkomst Wezep Noord.

De uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek Wezep Noord was de basis voor deze wijkbijeenkomst. De Klankbordgroep Wezep had enkele deskundige uitgenodigd om de ontwikkelingen en aandachtspunten waar Wezep Noord mee te maken krijgt toe te lichten.
De ontwikkelingen rondom de afrit A28, de aanpak wateroverlast Wezep Noord en het nieuwe multifunctionele centrum werden door de gemeente Oldebroek toegelicht. De wijkagenten Jan Willem Janssen en Peter van Essen vertelden over hun gebiedsgericht werk en gaven ook aan op welke wijze de klachten rondom verkeersveiligheid of overlast gemeld konden worden. Na de pauze was het Alida Bosma die namens milieugroep het Groentje over het ontstaan en het vervolg van het mooie bloemenpad Wezep Noord vertelde. Arjan Oosterwijk deelde en peilde het draagvlak voor het ontwikkelen van “ontmoetingstuinen” op de braakliggende stukken openbaar groen. De ruim veertig aanwezig buurtbewoners kregen een breed en gevarieerde uitwerking van de opmerkingen uit het leefbaarheidsonderzoek.

Omdat Wezep in zijn geheel voor de Klankbordgroep te groot is om alle ontwikkelingen goed te kunnen volgen wil men een wijkraad Wezep Noord oprichten. Door de bundeling van krachten kan er beter opgetreden worden tegen overlastsituaties zoals verkeersveiligheid, overlast jongeren maar ook bewonersinitiatieven.
De Klankbordgroep is van mening dat, als je de krachten bundelt in de vorm van een wijkraad, je een serieus adviesorgaan kunt zijn voor de gemeente, mee kunt denken naar oplossingen en veranderingen teweeg kan brengen.

Informatie
Voor meer informatie over de onderwerpen van de avond of over de wijkraad dan kunt u contact opnemen met de Dorpscontactambtenaar Johan Neevel dorpsambtenaren@oldebroek.nl.

 

20160928-wijk

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland