header-oldebroek-voor-mekaar

Het Hart Van Oosterwolde blijft kloppen

Op maandag 10 en dinsdag 11 december waren het spannende avonden voor veel inwoners uit Oosterwolde. Het bewonersinitiatief Hart van Oosterwolde was namelijk het belangrijkste agendapunt tijdens de algemene ledenvergaderingen van voetbalvereniging VSCO en dorpshuis De Heerdt. De spanning was om te snijden, maar de uitkomst is positief: Beide ledenvergaderingen stemden namelijk vóór het plan. De volgende stap is nu het afronden van het plan en dat vervolgens ter beoordeling aanbieden bij de gemeente.

In het kort houdt het plan in dat er een multifunctioneel centrum, diverse appartementen, een openbare ruimte en parkeerplaats komen op sportpark De Heughte. Dit nieuwe hart wordt ontsloten vanaf de Zwarteweg. Op de locatie waar nu dorpshuis De Heerdt staat worden woningen gebouwd.

Aan de leden van VSCO lag afgelopen maandag de vraag voor of zij hun medewerking willen verlenen aan het plan, waarbij het derde speelveld gebruikt wordt voor de realisatie. Het opofferen van dit veld wordt gecompenseerd met de wijziging van een natuur speelveld in hybridegras. In een overvolle kantine  waren de voorstanders in de meerderheid, met een verschil van meer dan 30 stemmen.

De dag erna waren de leden van dorpshuis De Heerdt aan de beurt om over het voorstel te besluiten. De financiële situatie van De Heerdt is al jaren niet goed. Voor de gebruikers van De Heerdt is de keuze een behoorlijk ingrijpende. Als het plan Hart van Oosterwolde doorgaat zullen zij naar een nieuwe locatie verhuizen. Aan het eind van de avond stemde een ruime meerderheid van de ledenvergadering in met het voorstel.

De initiatiefgroep is zeer blij met de uitkomst van de ledenvergaderingen en ziet zich gesteund door alle voorstemmers om verder te gaan met het plan. Nu zowel VSCO als De Heerdt hebben ingestemd wordt het plan ingediend bij de gemeente Oldebroek. De gemeenteraad van Oldebroek nam in het najaar van 2017 al een positief principe besluit, waarbij zij twee miljoen euro reserveerden voor het plan. Waarschijnlijk zal de raad in het eerste kwartaal van 2019 een definitief besluit nemen over doorgang van het plan. De leden van de initiatiefgroep blijven in gesprek met alle betrokken partijen voor de verdere ontwikkeling van het plan.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland