header-oldebroek-voor-mekaar

De Huiskamer van Wezep aan de Ruitersveldweg 20b in Wezep is een inloophuis waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Op woensdag 22 maart van 19.30 tot 21.30 uur wordt er in de Huiskamer een avond over veranderingen in welzijn en zorg gehouden.

Er zijn allerlei nieuwe wetten die gevolgen hebben voor mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn of een hulpvraag hebben. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Die wetten doen een groter beroep op de samenleving en op de zelfredzaamheid van u als burger. De rol van de gemeente is sterk toegenomen. De gemeente heeft de taak om de leefbaarheid van de samenleving te vergroten en individuele burgers hulp op maat te bieden. Ook moet de gemeente de burgers en cliënten meer bij het beleid betrekken.

Onderwerpen die deze avond onder andere aan de orde komen: Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke en wettelijke veranderingen en hoe kan ik mij als burger goed opstellen? Welke weg moet ik volgen om eventueel ondersteuning te krijgen en hoe kan ik zelf initiatieven starten of meedenken met de gemeente?

Henk Beltman, medewerker van Zorgbelang Gelderland, licht de belangrijkste ontwikkelingen deze avond toe. Onder meer zal hij uitleggen wat termen als ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ en het ‘keukentafelgesprek’ concreet voor u kunnen betekenen. En hij zal met u bespreken wat u als burger in die nieuwe omstandigheden kunt doen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Huiskamer van Wezep? Loop eens binnen aan de Ruitersveldweg 20B of neem contact op met Liesbeth Smit 06 30765104 of met Hettie Schoonhoven 06 20460298. Kijk ook op www.huiskamervanwezep.nl.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland