header-oldebroek-voor-mekaar

Huisvesting vogels “t Loo

De afgelopen week is de huisvesting voor vogels op ’t Loo voor 50% opgeleverd. De woningen zijn gerealiseerd aan de bomen tussen het fietspad en de Looweg vanaf de Looschool.De opdrachtgever voor dit project is de Stichting Klankbordgroep ’t loo. Het bouwbedrijf van de verblijven is de Stichting Imara met als uitvoerder Edo Klompmaker.Het plaatsen van de eengezinswoningen is pro deo uitgevoerd door Wim Evink met de shovel.De financiering van het geheel is in handen van Stichting Klankbordgroep ’t Loo. Of deze financiering zijn vruchten afwerpt zullen wij in de loop van het jaar zien. De hoop is dat de meeste woningen snel bezet zullen worden en dat de bewoners zich tegoed zullen doen aan de eiken processierups die elk jaar in die bomen zitten.

Zo zie je maar op ’t Loo is alles veur en deur mekare !

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door deĀ provincie Gelderland