header-oldebroek-voor-mekaar

Initiatief Oase Voskuilerdijk tussen de weilanden

Het project is afgerond!  Op 14 maart 2020 zijn honderden struiken geplant! De Imkervereniging Wezep e.o. heeft samen met de Milieu- en Natuurvereniging Groentje het initiatief genomen om het terrein aan de Voskuilerdijk mooier te maken. Het gaat om een houtsingel bij het terrein van vijf verenigingen, waaronder de Imkers en de ijsbaan Hattemerbroek. De bedoeling was om de beplanting aantrekkelijker en meer divers te maken. Daardoor wordt de biodiversiteit van het gebied veel groter: een variatie aan planten en bomen biedt een betere leefplek voor bijen en andere insecten en voor vlinders.

Deze winter is op 6 zaterdagen gewerkt door steeds een groep van meer dan 15 vrijwilligers! De vrijwilligers hebben in een deel van de singel de essenbomen verwijderd en ruimte gemaakt voor de bestaande meidoorns, zomerlindes en acacia’s. De verwijderde takken zijn op een enkele meters hoge ril gelegd en die biedt bescherming aan vogels en allerlei kleinere dieren. De vrijgekomen ruimte is ingeplant met nieuwe bomen en struiken zoals vuilboom, amandelwilg, sleedoorn, liguster en sneeuwbes. Hierdoor is deze groenstrook meer divers en aantrekkelijker voor vogels en insecten zoals vlinders en bijen.

Ook  het Boerderijmuseum in Oldebroek leverde een prima bijdrage. Zij hebben vogelnestkastjes gemaakt en beschikbaar gesteld voor dit project.

Conclusie: Een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties draagt zo bij aan vergroting van de biodiversiteit van het gebied. Kom deze zomer eens kijken naar het resultaat!

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland