header-oldebroek-voor-mekaar

Positiviteit was de insteek tijdens de Zomerlunch op woensdag 30 augustus waarover vrijwilligers en het college met elkaar over in gesprek gingen.

Bijna 50 vrijwilligers actief bij diverse organisaties in de gemeente Oldebroek schoven met het college en de dorpscontactambtenaren aan tafel voor een informele zomerlunch bij Fruittuin Verbeek. Er werden ervaringen uitgewisseld over de inzet voor de samenleving, het wonen in de gemeente Oldebroek en de uitdagingen waar men tegen aanloopt.

Na de lunch vertelde Layla Alizadah-Lijmbach over haar ervaringen met Nederland en haar podcast Nedercast. Layla is vanuit Afghanistan in Nederland terecht gekomen. Ze maakt de podcast Nedercast over Nederland en wil graag een positief geluid verspreiden.

Layla Alizadah-Lijmbach en burgemeester Tanja Haseloop – Amsing. (Foto Alida Bosma)
logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door deĀ provincie Gelderland