header-oldebroek-voor-mekaar

Het is winter en het heeft flink gesneeuwd. Ze houden elkaar maar stevig vast want je kon zo maar onderuit gaan. “Oldebroek kan toch echt een plaatje zijn”, zegt Jans. “Ik lees in de krant dat Oldebroek het heel goed doet wat betreft de zorgtaken. Dienstverlening vanuit de jeugdwet, Wmo en participatiewet worden door de burgers goed gewaardeerd. Op een aantal zaken wil men nog verbeterpunten aanbrengen”. Piet knikt. Hij is nog niet helemaal overtuigd. Krantenpraat of is het echt waar? “Nee” zegt, Jans Je kunt het lezen in de enquête op www.oldebroek.nl het lijkt me een goede zaak om dit te volgen. Er is ook een ombudsman voor de inwoners benoemd in geval er onduidelijkheden opgelost moeten worden”.
“Ik las ook dat de gemeente acties gaat ondernemen om het welzijn van jongeren te bevorderen. Zij zijn de toekomst en het is zeer van belang dat er inzicht in deze materie komt.
Ook het open houden van de basisschool in Noordeinde, wordt ondersteund. Voor deze kern is dat van vitaal belang om de gemeenschap levend te houden”.
“Het collectief van dorpsambtenaren is ook een goede ontwikkeling. Zij moeten hun voelhoorns uitsteken om te zien wat er in de dorpen leeft. Er zijn er nu vier. Het is van belang dat er in de dorpen nu ook verbanden gaan ontstaan waar zij hun informatie kunnen ophalen. Het oude witte vlekkenplan van de koersgroep moet zichtbaarder worden. Welke instanties of organisaties, wellicht personen willen verantwoordelijk worden voor hun wijk? We moeten deze ontwikkeling blijven stimuleren”.
“Een echte stimulans en een gedenkwaardig moment was het uitreiken van het beeldje OVM aan mevr. van Hooren. Zij is een heel belangrijke pilaar van de zanggroep Vocal match. Een bescheiden vrouw die veel toewuifde naar haar medebestuursleden en leden. Het werd met een mooi lied afgesloten en voelde echt voor elkaar.
In de Klinker in Wezep worden ontmoetingsavonden georganiseerd voor mensen die hun sociale contacten willen uitbreiden, dit samen met enige activiteiten, om het allemaal wat gemakkelijker te maken.
De Raad gaat het geld voor het openbaar groen in ’t Loo en Oosterwolde overdragen aan resp. de klankbordgroep en het dorpsbelang. Het experiment loopt al langer en heeft goed resultaat. Het betekent dat de dorpen de verantwoordelijkheid aan kunnen en dat de gemeente iets durft los te laten en dat is juist de bedoeling van de participatiemaatschappij en Oldebroek voor mekaar”.
Jans komt niet uitgepraat en let even niet goed op. Ze maakt een heuse uitglijer en Pietje is te laat om haar op te vangen. Gelukkig staat ze even later weer lachend op. ”We kunnen elkaar nog zo goed vasthouden Pietje, maar vallen en opstaan, hoort bij het leven: Als het niet loopt zoals je wilt, moet je het maar laten varen”.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland