header-oldebroek-voor-mekaar

Jans en Pietje hadden elkaar de avond tevoren ontmoet in het gemeentehuis bij het raadsgesprek over het hart van Oosterwolde. Hoewel het een goed gesprek was waar eenieder zijn woordje kon doen, stond er toch in de krant het woord: utopie? Dat suggereert dat het een mooi plan is, maar waarschijnlijk niet haalbaar. Ze vinden het beiden jammer dat er al in een dergelijk vroeg stadium een suggestie wordt gedaan. Natuurlijk is het traject nog lang niet gelopen en zal er ergens een begin gemaakt moeten worden, met escape als het werkelijk niet gaat of bezwaren toch de overhand krijgen. Het initiatief moet in ieder geval bij voldoende steun opgepakt worden.
De doorstart van de school in Noordeinde lijkt te zijn gerealiseerd, er is samen met de groep die de dorpsbelangen realiseert een weg gevonden om de school open te houden, en dat is goed voor het dorp en zijn inwoners.
“Jans, ik las een aangrijpend stuk over een vrouw die geholpen is door “schuldhulpmaatje”. Het is goed dat nog eens onder de aandacht te brengen, want het vereist moed om een dergelijk circuit in te gaan.
Als je schulden hebt, helpt het niet als iemand je geld geeft. Wat je dan nodig hebt is goede hulp. Daarom zijn de kerken gaan samenwerken in de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, met ondersteuning van professionele schuldhulpverleners. Waar SchuldHulpMaatje al actief is, kan iedereen met geldproblemen aankloppen voor gratis hulp van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger.
Gluren bij de buren, mag niet. Zo bedoelen we het meestal ook niet als we het zeggen. In de krant las ik een artikel vanuit een naburige gemeente onder de kop: inwoners die buurten verbinden. Er blijkt een website en een organisatie te bestaan, die mensen uit een buurt opspoort, die iets voor die buurt willen betekenen. Iedereen wil in een plezierige buurt wonen, maar het is altijd lastig om mensen te vinden die de kar willen trekken. Deze mensen heb je wel als aanspreekpunt nodig om iets te organiseren en uitvoering van plannen mogelijk te maken. In plaatselijke dorpsgroepen hebben we natuurlijk al iets dergelijks, maar er zijn nog veel buurten waar dit niet het geval is. Men geeft cursussen hoe je de mensen die hun schouders eronder willen zetten moet opsporen, en dat lijkt me best interessant om ook in Oldebroek te doen. Vele gemeenten zijn dit pad opgegaan en zijn er enthousiast over. Laat ieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd maar eens kijken op de website: http://www.mijnbuurtje.nl/
Tot slot van deze week nog een leuk bericht uit het woonzorgcentrum de Hullen in Oldebroek. Via de activiteiten begeleider heeft men de markt naar binnen gebracht. Vele bewoners, zijn niet meer in de gelegenheid naar de markt te gaan. Het was vroeger kennelijk een favoriete bezigheid. Nu komt de markt als het ware naar binnen. De kramen worden gerund door vrijwilligers, die evt. ook hun eigen spullen kunnen verkopen. Er is veel enthousiasme en kan zich nog uitbreiden”.
Ik denk weer eens:
image001

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland