header-oldebroek-voor-mekaar

Jans en Pietje zijn naar de toer de Dellen getogen. Wandelen, fietsen of welke manier van voortbewegen dan ook in gezamenlijk verband verbroedert. Dat blijkt dan ook weer op deze dag, waarop men ook nog eens € 61.663,00 ophaalde voor het goede doel. Het is behalve een investering in jezelf ook een investering in elkaar horen ze zichzelf en anderen herhaaldelijk zeggen.
De laatste tijd wordt ook extra aandacht gegeven aan statushouders: mensen die we dus moeten laten integreren in onze gemeente. Sportverenigingen organiseren samen sportwedstrijden, en nu zijn er ook gratis zwemlessen om nader met deze sport kennis te maken. Het zijn allen goede activiteiten om er voor elkaar in Oldebroek te zijn.
Op 27 juni hebben Jans en Pietje, samen met de koersgroep, een overleg gehad met een vertegenwoordiging van de raad over allerlei activiteiten die Oldebroek voor mekaar zouden kunnen stimuleren. In verschillende sessies van vooroverleg had de koersgroep een keuze gemaakt uit 24 ideeën, die de maatschappelijke democratie in dit kader vorm zou kunnen geven. De groep had er 7 uitgekozen, de raad zou zich er ook over buigen. De keuzes die gemaakt werden gingen over:
-buurtbewoners verbinden door fysiek langs de deuren te gaan.
-een digitaal burgerpanel: Gemeente vraagt de mening van buurt/ of wijk m.b.t. een beslissing die ze willen nemen.
-buurt verbinden door on-line buurtnetwerken: next-door, mijnbuurtje.nl, buurbook.
-het genereren door de gemeente van dorpsbudgetten
-burgertop 1000. Organiseren van een grote groep mensen die met de gemeente meedenkt bij belangrijke beslissingen.
– instellen van een gemengde burgers en raadsleden commissie, bij het uitvoeren of initiëren van een belangrijk project in een wijk.
-bij start van een belangrijke taak of beleid tevoren contact van de gemeente met de belanghebbende wijk of buurt. Niet eerst een plan maken en dat uitgewerkt voorleggen aan de wijk.
Het was een goed en open gesprek, waarbij de haalbaarheid niet uit het oog werd verloren. Veel van de ideeën overlappen elkaar wat betreft de behoefte aan communicatie. We spraken af daar vooral ook oog voor te hebben. Ook werd het van belang gevonden om die ‘trajecten’, die al lopen zo goed mogelijk voort te zetten en niet in de valkuil te vallen dat we teveel tegelijk willen.
Alles bijeen een goede bijeenkomst, alleen al omdat er door mensen met een passie en met enthousiasme naar elkaar werd geluisterd. Als gemeente, burgers en organisaties dat blijven doen komt het vast elk jaar in Oldebroek een beetje beter voor elkaar.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland