header-oldebroek-voor-mekaar

Kennismaking

Sinds januari 2022 bestaat er een Klankbordgroep Heikamp (Wezeper) Veste.

Na de bouw van de Wezeper Veste werd nagedacht over meer verbinding met de buurt en middels de aanleg van een Jeu de Boules baan begon dit vorm te krijgen.
Naast de Jeu de Boules baan was er namelijk ook een AED actie, een nood-buurt app, een speelplek die opgepimpt moest worden en gezamenlijke straat, groen en grijs items die men samen wilde aanpakken.
Een barbecue bij de opening van de Jeu de Boules baan gaf de start van een feest commissie.

Omdat alle bewoners hun mening mochten geven over bovengenoemde zaken werd tevens met goedvinden van iedereen een plattegrond gemaakt waar iedereen woonde, een “WieWoontWaar” overzicht. Zo kon iedereen zien wie er in de buurt woont.

Nadat er zaken speelden die met de gemeente overlegt moesten worden startte de Klankbordgroep HeikampVeste. Ook enkele buren aan de overkant van de Stationsweg wilden graag aansluiten, hetgeen gebeurde.
Omdat de Klankbordgroep veel zaken zelf oplost en hier wat financiële activiteiten plaatsvonden vond de gemeente het beter dat de groep een stichting zou worden waarbij men zelf de regie kan voeren over het beheer van “een potje”. Op 23 februari 2023 werd de akte getekend en werd de groep een stichting.

Inmiddels zijn de speeltuin opgeknapt (een officiële opening volgt binnenkort), de AED is geïnstalleerd, een groep is reanimatie gecertificeerd, de buurtapp loopt, twee Jeu de Boules groepen gaan daar spelen als de temperatuur het toelaat, de gesprekken met de gemeente lopen, 2 x per jaar willen we buurtfeesten houden en regelmatig wordt iedereen met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
De foto’s laten zien hoe er gewerkt wordt aan de Jeu de Boules baan, een feestje nadien en een foto van het huidige bestuur.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland