header-oldebroek-voor-mekaar

Dorps- en wijkgroepen inspireren elkaar tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Ruim veertig personen bezochten vorige week de nieuwjaarsreceptie voor dorps- en wijkgroepen en het Platform Individuele Ondersteuning (PIO) in MFC Hart van Oosterwolde. Met op het programma een buffet met soep en broodjes, een pubquiz, presentaties van eigen plannen en activiteiten en ter afsluiting een drankje. Deze Oldebroek voor Mekaar bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente.

De bezoekers lieten zich het buffet goed smaken. De pubquiz onder enthousiaste leiding van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing was een groot succes. Ook waren er verschillende beleidsambtenaren aanwezig, onder wie opbouwwerker Nicole Schrijver en de dorpscontactambtenaren Peter Zoombelt en Johan Neevel.

Ervaringen en ideeën delen
De woordvoerders van de dorps- en wijkgroepen konden onder andere aangeven waar zij een kerstbudget voor willen inzetten. Sommige groepen doen dat voor een dorpsactiviteit, anderen voor bijvoorbeeld de aankoop van een outdoor eettafel, partytent of een dorpsroute. Veel wijk- en dorpsgroepen maakten van de gelegenheid gebruik om hun ervaringen en ideeën met de andere dorpen of wijken te delen.

PIO-voorzitter Gerard de Hoop gaf aan hoe de leden van dit platform kunnen worden benaderd of ingezet. Er zijn zestien verschillende (vrijwilligers)organisaties binnen PIO actief. Zij bieden verschillende activiteiten aan, deels zorg- en hulpvraaggericht. Het PIO werkt ook samen met dorps- en wijkgroepen, de gemeentelijke opbouwwerker en de dorpscontactambtenaren.

Positief
Burgemeester Haseloop kijkt heel positief terug op deze Oldebroek voor Mekaar bijeenkomst. En merkt onder meer op: “Ik vind het heel bijzonder hoe we tijdens zo’n avond samen aan het werk zijn en allemaal medestanders zijn. Hoe we samen nadenken over wat er beter of anders kan, hoe we de samenleving nog een beetje mooier kunnen maken en hoe we elkaar inspireren.”

Bron bericht website gemeente Oldebroek

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland