header-oldebroek-voor-mekaar

Het college van B&W van Oldebroek heeft op dinsdag 31 oktober het plan van aanpak voor een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vastgesteld. Hiermee laat de gemeente zien hoe zij de komende drie jaar wil investeren in gezondheidsbevordering en preventie.

De gemeente Oldebroek is aan de slag gegaan met een lokale uitwerking van het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit landelijke akkoord is begin dit jaar tot stand gekomen met onder andere de Vereniging van Gemeenten (VNG), zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gezonde generatie
Het uitgangspunt van het GALA is een ‘gezonde generatie in 2040’. Dit betekent dat mensen gezond opgroeien, dat ze weerbaar zijn en dat zij leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Om dat te bereiken wordt in de komende jaren extra ingezet op onder andere het terugdringen van gezondheidsachterstanden, maar ook in het, waar nodig, verbeteren van de mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid.

Sportakkoord
Onderdeel van het lokale plan is ook het actieplan 2023-2026 Goed Bezig – Lokaal Sportakkoord II. Vanuit dit plan zetten we ons Samen met veel lokale partijen in voor beweegaanbod voor iedereen, vitale sportaanbieders en een gezonde leefstijl.

Wethouder Liesbeth Vos: “Ik ben blij dat we in staat zijn geweest een landelijk akkoord om te zetten in concrete punten voor de inwoners. Er is nog veel werk te doen, maar samen gaan we de komende jaren mooie stappen zetten, daar ben ik van overtuigd. Met en voor elkaar werken we aan een gezonder Oldebroek.”

Bron persbericht gemeente Oldebroek

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland