header-oldebroek-voor-mekaar
Hart van Oosterwolde

Hart van Oosterwolde:   https://hartvanoosterwolde.nl/

Sporthal, dorpshuis, winkels....

Dorpshuis De Heerdt en de sportzaal in Oosterwolde zijn resp. 33 - en 40 jaar oud. Oosterwolde zelf mist een centraal punt en het aantal winkels was in de loop der jaren behoorlijk geslonken.

Een aantal initiatiefnemers, VSCO’61, Dorpshuis De Heerdt, Stichting Dorpsbelang Oosterwolde en Stichting  Sportvoorziening Oosterwolde,  sloeg de handen ineen en zo ontstond het  plan ‘Hart van Oosterwolde’.

Het plan omvat een Multi Functioneel Centrum met daarin een Sporthal, vergaderkamers, een dorpshuis. Ook zijn de bibliotheek en supermarkt Emté voornemens om te participeren.

Het oude dorpshuis en de gymzaal worden gesloopt zodat op deze plaats 14 starters- en seniorenwoningen kunnen gebouwd worden.

De uitgangspunten zijn:

Een centrale ontmoetingsplek creëren in het dorp voor jong en oud

Multifunctioneel inzetbaar ook in de toekomst

Alle verenigingen voldoende ruimte geven, maar rekening houden met de bezetting.

Meer samenwerking tussen verenigingen

Inwoners van Oosterwolde moeten hier hun feestje kunnen blijven geven

Vrijwilligerswerk stimuleren

Toekomstbestendig verenigingsleven

Meer parkeergelegenheid

Kijk voor het laatste nieuws op:  https://hartvanoosterwolde.nl/nieuws/

 Log in om uw mening te geven en te bekijken
logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland