header-oldebroek-voor-mekaar
Hart van Oosterwolde

Sporthal, dorpshuis, winkels....

Dorpshuis De Heerdt en de sportzaal in Oosterwolde zijn resp. 33 - en 40 jaar oud. Oosterwolde zelf mist een centraal punt en het aantal winkels was in de loop der jaren behoorlijk geslonken.

Een aantal initiatiefnemers, VSCO’61, Dorpshuis De Heerdt, Stichting Dorpsbelang Oosterwolde en Stichting  Sportvoorziening Oosterwolde,  sloeg de handen ineen en zo ontstond het  plan ‘Hart van Oosterwolde’.

Het plan omvat een Multi Functioneel Centrum met daarin een Sporthal, vergaderkamers, een dorpshuis. Ook zijn de bibliotheek en supermarkt Emté voornemens om te participeren.

Het oude dorpshuis en de gymzaal worden gesloopt zodat op deze plaats 14 starters- en seniorenwoningen kunnen gebouwd worden.

De uitgangspunten zijn:

Een centrale ontmoetingsplek creëren in het dorp voor jong en oud

Multifunctioneel inzetbaar ook in de toekomst

Alle verenigingen voldoende ruimte geven, maar rekening houden met de bezetting.

Meer samenwerking tussen verenigingen

Inwoners van Oosterwolde moeten hier hun feestje kunnen blijven geven

Vrijwilligerswerk stimuleren

Toekomstbestendig verenigingsleven

Meer parkeergelegenheid

-

Op  15 december 2016 is het plan aan de burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek aangeboden.

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft vervolgens op 04 oktober 2017 aan de gemeenteraad bereidheid gevraagd om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van het plan Hart van Oosterwolde.

Een definitief besluit kan de gemeenteraad pas nemen wanneer het plan verder is uitgewerkt. Daarbij spelen de inwoners, omwonenden en andere betrokkenen een essentiële rol. 

Op 16 november 2017 heeft de meerderheid van de raad van Oldebroek ingestemd met het principebesluit Hart van Oosterwolde.

De gemeente heeft een heel aantal voorwaarden meegegeven waar het plan aan moet voldoen. Het compleet maken van het plan betekent dat er op een aantal onderdelen belangrijke stappen moeten worden gemaakt om het ontwerp inclusief omgeving compleet te maken.

De verwachting is dat er tot maart/april 2018 kan zijn de tijd is om het plan verder uit te werken.

 Log in om uw mening te geven en te bekijken
logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland