header-oldebroek-voor-mekaar

Voor het project “Rode Kruis en Brandweer aan Huis” zijn we opzoek naar vrijwilligers, die inwoners van de gemeente Oldebroek willen bezoeken. In drie gesprekken worden zelfstandigwonenden thuis bezocht en er wordt gecheckt en gesproken over veiligheids- en zelfstandigheidsaspecten. De vrijwilligers worden opgeleid voor hun taak, zodat ze gesprekken kunnen voeren over inbraak-, brand- en val preventie.

Waar het Rode Kruis in het verleden nog inzette op sociale hulp, richt het beleid van het Rode Kruis nu meer op zelfredzaamheid en Eerste Hulp aan mensen bij noodsituaties. Met ”Rode Kruis en Brandweer aan Huis” willen we de veiligheid in en om het huis vergroten van mensen die minder zelfredzaam zijn. Het Nederlands Rode Kruis afdeling Elburg en Oldebroek heeft het afgelopen jaar een pilot uitgezet i.v.m. zelfredzaamheid in het om het huis. Samen met de brandweer hebben wij zelfstandig wonende ouderen bezocht in hun huis en daar gekeken naar inbraak-, val – en brandpreventie.

Per deelnemer zijn er 3 bezoekjes van ongeveer een uur afgelegd. Er wordt ter plekke een activiteitenplan en een noodcontact(telefoon)lijst samengesteld. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tegen kostprijs 1 of meerdere rookmelders aan te schaffen via de brandweer.

Bij de evaluatie bleek dat de pilot zodanig is aangeslagen, dat we er mee door willen gaan. Er zijn naast de brandweer ook contacten met o.a. aan politie, Icare, MEE en de Woningbouwverenigingen, maar ook aan de deelnemers van het Platform Informele Hulp. Krachten bundelen maakt ons sterk.

Zo kunnen wij ons doelmatiger inzetten en inwoners van de gemeente Elburg en Oldebroek meer veiligheid bieden bij calamiteiten. Tijdens de jaarlijkse deelnemersdag van Rode Kruis Elburg en Oldebroek hebben al 31 zelfstandig thuiswonenden zich opgegeven voor dit project. We zijn nu bezig vrijwilligers te vinden, die opgeleid willen worden om de woningchecks uit te voeren, zodat ze adviezen op veiligheids- en zelfstandigheidsaspecten kunnen geven.

Informatie kunt u inwinnen bij: Ria Wieldraaijer, bestuurslid en coördinator zelfredzaamheid en eerste hulp Nederlands Rode Kruis afd. Elburg en Oldebroek Tel.0525-681197 of 06-45927015 Email: rhwieldraaijer@gmail.com

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland