header-oldebroek-voor-mekaar

Ruimte voor plan van initiatiefgroep Hart van Oosterwolde

Op 11 juli stemde de gemeenteraad unaniem in met de uitvoering van het omvangrijke plan Hart van Oosterwolde. Dit plan van een aantal initiatiefnemers uit Oosterwolde bestaat uit de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC). Het MFC bestaat uit een dorpshuis en sportzaal aan een nieuw openbaar plein met ruimte voor parkeren en groen. In nauwe afstemming met de initiatiefnemers, verenigingen, belanghebbenden en Prins Bouw brengen we het plan tot uitvoering.

Het plein komt op een deel van het huidige sportpark De Heughte. Hierdoor ontstaat een centrum waaraan ook appartementen komen. Op de locatie van het huidige dorpshuis De Heerdt en de bestaande gymzaal komen woningen.

We stellen een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar voor de realisatie en brengt bovendien grond in ter waarde van € 0,5 miljoen. De gemeenteraad stelt een paar voorwaarden waar de initiatiefgroep nog aan moet voldoen, zoals een sluitende exploitatiebegroting van het MFC en een veilige ontsluiting op de Zwarteweg.

Met ‘Oldebroek voor Mekaar’ geven we ruimte aan inwoners om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. In Oosterwolde hebben de Stichting Dorpsbelang, vereniging De Heerdt, voetbalvereniging VSCO’61 en stichting Sportvoorzieningen Oosterwolde dat samen gedaan in de initiatiefgroep. Het plan Hart van Oosterwolde is een duidelijk voorbeeld van zelfregie vanuit het dorp. We sluiten aan bij dit bewonersinitiatief door ruimtelijke en financiële medewerking.

Wethouder Bob Bergkamp gaat graag aan de slag met het besluit: “Nu er een unaniem besluit ligt van de gemeenteraad hoop ik dat we – met zoveel mogelijk bewoners in Oosterwolde, ook met degenen die eigenlijk een andere voorkeur hadden – van dit project een succes kunnen maken, in het belang van de toekomst van dit mooie dorp.”

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland