header-oldebroek-voor-mekaar

Bron website gemeente Oldebroek
Op dinsdag 7 februari 2017 organiseert stichting Dorpsbelang Oosterwolde in samenwerking met de gemeente een dorpsavond.

De avond staat in het teken van de toekomst van Oosterwolde en is opgedeeld in twee delen.
Programma:
Pilot Omgevingswet (door gemeente Oldebroek)
19.15  – 19.30 uur             Ontvangst
19.30 –  19.45 uur             Opening en toelichting op de avond
19.45  – 20.15 uur             Presentatie uitkomsten enquête Oosterwolde
20.15  – 20.45 uur             In gesprek over de toekomst
20.45  – 21.00 uur             Terugkoppeling en afsluiting
Plan Hart van Oosterwolde (door St. Dorpsbelang Oosterwolde)
21.15   – 22.00 uur            Presentatie plan ‘Hart van Oosterwolde’
Pilot Omgevingswet
Graag gaan we als gemeente met u in gesprek over de toekomst van Oosterwolde in het kader van de pilot Omgevingswet. We presenteren de uitkomsten van de enquête over de leefbaarheid in Oosterwolde. Vervolgens praten we graag met u in verschillende sessies verder over de onderwerpen uit de enquête: wonen, winkels, voorzieningen en omgevingskwaliteit. U kiest zelf aan welke sessie u wilt deelnemen.
Plan Hart van Oosterwolde
Het tweede deel van de avond staat in het teken van het plan Hart van Oosterwolde. Dit plan is een initiatief van Stichting Dorpsbelang Oosterwolde, Dorpshuis de Heerdt, VSCO’61 en Stichting Sportvoorziening Oosterwolde. Het plan ligt ter beoordeling bij de gemeente. De initiatiefnemers lichten het plan deze avond toe.

We zien u graag dinsdag 7 februari aanstaande in De Heerdt!

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland