header-oldebroek-voor-mekaar

Liefde voor de natuur en een hechte samenleving, die combinatie heeft ervoor gezorgd dat je hier bij iets bijzonders staat. Een echte Bijenstal, waar iedereen iets kan leren en bijen kan bewonderen. Het idee voor de bijenstal is een initiatief uit het concept “Oldebroek voor mekaar”, waarin bewoners en gemeente Oldebroek samenwerken voor en door inwoners van de gemeente. Zo zorgde de ATB-vereniging ervoor dat deze prachtige stal gebouwd werd en kwam er een informatiebord tot stand met hulp van “Oldebroek voor mekaar”.

De Bijenstal op ’t Loo is nu een plek waar bijen kunnen leven en daarmee hun bijdrage kunnen leveren aan de natuur, maar het is ook een plek waar mensen kunnen genieten van deze mooie plek en waar je kunt leren over bijen. Educatieve projecten vinden hier ondersteuning. Zo kun je denken aan scholen zoals de lokale Chr. Looschool, waarbij leerlingen met hun klas van harte welkom zijn om in de stal te komen kijken en uitleg te krijgen van de imker.

Loop niet voor de kasten langs. De imker uitgezonderd!

!!! LOOP NIET VOOR DE KASTEN LANGS !!!
Blijf weg van de ‘vlucht’, dus de vliegroute van de bijen. Loop niet voor de kasten langs. Blijf aan de zijkant en op afstand staan kijken!

Bijen steken niet vaak, maar hinder ze niet! Een bij steekt als ze zich bedreigd voelt. Dichtbij het nest zal ze niet alleen zichzelf maar ook het nest willen verdedigen. Een bijensteek is vaak pijnlijk voor de mens (bij allergie gevaarlijk) en vaak fataal voor de bij.

De Bij en haar omgeving
In het verzorgen en opnieuw inrichten van de strook groen waar u zich nu bevindt, heeft de vrijwilliger die zich hiermee bezig hield de bij al flink in gedachten genomen. De planten in de perken zijn planten waar bijen erg van houden, zoals de Rosa Rugosa, die ook wel Rimpelroos of Bottelroos wordt genoemd. Ook de Mahonia Aquifolium is hier te vinden, de Mahoniestruik. Alle bomen in de groenstrook zijn “bloeiende bomen”, zoals de bijenboom, honingboom, boswilg, acacia, witte en rode kastanje, de linde en de koningslinde.

Honingbij op een distel

Bijen in de toekomst, help mee!
Wereldwijd gaat het niet goed met de bij. Dat kan op termijn extreme gevolgen hebben voor ons hele wereldwijde ecosysteem, concluderen onderzoekers de laatste jaren. Maar het tij kan gekeerd worden, bijvoorbeeld als we zorgen dat de natuur zoveel mogelijk ruimte krijgt en er veel verschillende soorten mogen groeien. Zelf een steentje bijdragen? Verwijder zoveel mogelijk bestrating uit uw tuin en zorg voor veel kruiden en bloemen waar bijen van houden, zogeheten drachtplanten. Zo vergroot u het leefgebied van de bij en draagt u bij aan de toekomst van onze planeet. Plant bijvoorbeeld bieslook in uw tuin in plaats van een potje uit de supermarkt te halen: de prachtige paarse bloemen zijn enorm geliefd bij de bijen en u kunt het zelf gebruiken in uw eigen keuken. En wat dacht u van een daktuintje op het dak van een schuurtje of garage?

Buckfast bijenvolk
De bijensoort die hier in de Bijenstal gehouden wordt, horen bij het Buckfast ras. Deze soort wordt door een club van imkers in Nederland zorgvuldig geteeld en is daarbij bijzonder vanwege haar eigenschappen. Zo is het een soort die gezond is, veel honing haalt, een goede overwinteraar en bijzonder zachtaardig is. Een Buckfast bij zou normaal gesproken weinig tot geen ‘agressieve’ aandacht aan mensen besteden en de kans op een steek is erg gering. Een bekende bijnaam voor deze bijensoort is dan ook de “urban bee”. Een extra toevoeging aan deze Bijenstal is een gemengde bij, een kruising tussen Buckfast en de Zwarte bij.

De familieleden van het bijenvolk
De meest bekende bij is ook de bij die je het minst vaak zou zien: de Koningin. Dit is de grootste bij van het volk en ze houdt zich vooral bezig met het leggen van eitjes voor de uitbreiding van het volk. Meer voorkomend zijn de darren, de mannetjesbijen. Die hebben als enige taak om de koningin te bevruchten. Maar verreweg de meeste bijen in het volk zijn de werksters. Deze werksters zijn onderverdeeld in werkbijen en vliegbijen. De vliegbijen verzamelen water, propolis (bijenkit), stuifmeel en de nectar (honing) voor de larven en de nectar (honing) als voedsel voor het bijenvolk. De werkbijen houden het nest schoon. Een bijzondere taak van de werkster is de navigatie: een werkster die honing heeft gebracht blijft in een bepaald patroon zich door het nest bewegen. Dankzij dit patroon kunnen andere werksters zien in welke richting en hoe ver zij moeten vliegen om op dezelfde plaats stuifmeel en/of honing te vinden.

Solitaire bijen en eusociale bijen (bijenvolken)
Er zijn talloze bijensoorten, die ruwweg onderverdeeld kunnen worden in bijen die in een volk leven of bijen die op zichzelf zijn. Een bij in uw tuin hoeft dus niet direct te betekenen dat er een nest in de buurt is: een solitaire bij zorgt zelf voor een éénpersoons-nestje, eigen honing en legt zelf de eitjes voor het nageslacht.

Meer lezen over bijen?
www.wur.nl (Wageningen University, doet veel onderzoek naar bijen)
www.honeybeevalley.eu
www.buckfast.nl
www.bijenclub.com
www.bijenhouden.nl
www.imkerpedia.nl
www.imkerswezep.nl

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland