header-oldebroek-voor-mekaar

Feestelijke opening derde Klompenpad in gemeente Oldebroek: Eekterpad

Op vrijdag 12 juli vindt in Oosterwolde de feestelijke opening plaats van het Eekterpad, een rondwandeling van negen kilometer door het mooie buitengebied van Oosterwolde. Wandelen over kerkenpaden, zandgronden, een landgoed en langs zeepolders. De opening vindt plaats om 15.00 uur bij Theeschenkerij Boerengoed aan de Eekterweg 34 in Oosterwolde. Wethouder Bob Bergkamp en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn hierbij aanwezig. Onder begeleiding van gebiedskenner Albert Steert is er een wandeling naar het startpaneel bij de Pniëlkerk in Oosterwolde. Na de onthulling van het startpaneel wandelen we terug naar Boerengoed of kunt u zelf verder wandelen. Dus klompen aan, rugzak op en gaan! U kunt parkeren (beperkt) op terrein Theeschenkerij Boerengoed en op het parkeerterrein van begraafplaats de Korenberg, Oostendorperstraatweg 55 in Oosterwolde (5 minuten lopen). Gelieve niet langs de weg te parkeren.

Netwerk van Klompenpaden
Het Eekterpad is naast het in april geopende Wiseperpad in Wezep en het Vreepad in Oldebroek het derde Klompenpad in de gemeente Oldebroek en sluit aan op het Vreepad. De route is onderdeel van een landelijk netwerk van Klompenpaden en wordt gepromoot via een website en Facebook. De route is beschikbaar via de gratis Klompenpaden app. Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met vrijwilligers, de gemeente Oldebroek en grondeigenaren is deze route tot stand gekomen. Het Eekterpad is mede gefinancierd door de gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij.

Samen met de streek
Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Brochure en app
De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij Theeschenkerij Boerengoed, boerderij op ’t Schroat en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Dit is met borden aangegeven. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de daar heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 12 juli ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl of onze Facebookpagina.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland