header-oldebroek-voor-mekaar

Feestelijke opening Klompenpad Wiseperpad

Op vrijdag 12 april vond in Wezep de feestelijke opening plaats van het Wiseperpad, een rondwandeling van zeventien kilometer door het mooie buitengebied van Wezep en Hattemerbroek. Wandelen door bos, over heide en een landgoed en langs de kustlijn van de voormalige Zuiderzee, met uitzicht op het veenweidegebied.

Bron video Locourant en gemaakt door Jan Bredewout

De opening vond plaats om 15.00 uur bij opstappunt boerderijcamping ’t Heeterveen, Zuiderzeestraatweg 451 in Wezep. Voorzitter Roland van Limburg Stirum van Stichting IJsselvliedt, wethouder Bob Bergkamp en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland verrichten de opening. Na de onthulling van het opstappaneel is er gelegenheid tot het wandelen van (een deel) van het Klompenpad. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Bekijk hier de fotoreportage gemaakt door Alida Bosma voor Locourant

Netwerk van Klompenpaden
Het Wiseperpad is naast het Vreepad het tweede Klompenpad in de gemeente Oldebroek en sluit aan op het Assenradepad bij Hattem. De route is onderdeel van een landelijk netwerk van Klompenpaden en wordt gepromoot via een website en Facebook. De route is beschikbaar via de gratis Klompenpaden app. Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met vrijwilligers, de gemeente Oldebroek en grondeigenaren is deze route tot stand gekomen. Het Wiseperpad is mede gefinancierd door de gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij.

Samen met de streek
Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Brochure en app
De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij  het opstappunt cafetaria Nagelhout in Hattemerbroek en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met paarse klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Dit is met borden aangegeven. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de daar heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 12 april ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl of onze Facebookpagina.

Bron tekst persbericht Landschapsbeheer Gelderland aangevuld met video en enkele kleine aanpassingen.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland