header-oldebroek-voor-mekaar

Meedoen met Wezeper Veste

Bijna 2 jaar is een enthousiaste groep Wezepers bezig om te gaan wonen met een “Omzien naar elkaar” principe.
Omdat het een burgerinitiatief is moet er veel geregeld worden. De maatschappij is nog niet helemaal ingericht voor een dergelijk project.
De gemeente ambtenaren, makelaars en banken zijn nog niet voorbereid om te werken met een 10 tal senioren.
Voor de toekomstige bewoners is het ook een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan en blijven.
Alles moet nog uitgezocht, voorbereid en in gang gezet worden.
Voordat er een anterieure overeenkomst getekend gaat worden wil de gemeente een goed “inrichtingsplan” zien. Dat moet worden gemaakt door een architecten bureau die weer eerst wil weten wat en hoe de bewoners het willen. Dus zijn de senioren nu druk bezig om hun eigen huis te tekenen.
Dit kan met potlood en papier maar enkelen zijn ook bezig met prachtige computer teken programma’s.

Inmiddels zijn alle huizen bezet maar de toestand kan zomaar wijzigen omdat de deelnemers ouder zijn, de situatie wijzigt of er een andere reden is waardoor men niet meer mee kan doen.
Daardoor is het wenselijk dat er mensen op een wachtlijst komen. U kunt zich dus nog rustig aanmelden. Dat kan bij: Jan Bredewout j.bredewout@gmail.com of 0610715390

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door deĀ provincie Gelderland