header-oldebroek-voor-mekaar

De inwoners van Noordeinde willen een “Noorderhaven” en vaargeul. Hierdoor kunnen de inwoners van Noordeinde-Kerkdorp op een beheersbare en toegankelijke wijze gebruik blijven maken van het Drontermeer en straks ook het Reevediep.

De Noordeindenaren (Noorders) zijn van oudsher mensen die verbonden zijn aan het water.  Zomers wordt er op het Drontermeer gevaren en wordt er gezwommen,  ‘s winters  wordt er geschaatst.  Ook gooien vissers  graag een hengeltje uit aan de Gelderse sluis.  

Omdat het varen naar de overkant richting de vaargeul erg moeilijk zo niet onmogelijk is door de ondiepe stukken,  heeft de BGN een werkgroep opgericht om dit probleem  onder de loep te nemen.

De oplossing lijkt een vaargeul en een haventje die tevens als visplek en ontmoetingsplek gaat dienen. Dit haventje zal beheert worden door  een op te richten watersportvereniging . Het onderhoud en beheer van de haven zal door de Noorders zelf worden opgepakt.  Ook bij de aanleg zullen de Noorders zelf veel werkzaamheden uitvoeren.

Het plan is dat door het haventje en vaargeul het Drontermeer op een beheersbare manier toegankelijk blijft voor de inwoners van  Noordeinde en Kerkdorp .

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door deĀ provincie Gelderland