header-oldebroek-voor-mekaar

'Noorders' regelen hun zaakjes zelf

NOORDEINDE – De school en het Dorpshuis, dat zijn de twee belangrijkste onderwerpen voor de Belangengemeenschap Noordeinde. “Zonder die school is het dorp minder aantrekkelijk voor gezinnen. En het Dorpshuis is de plek waar iedereen elkaar ontmoet.” Voorzitter Jan Jaap van den Hoek en secretaris Miranda Souman-Reinders vergaderen daarom veel. In deze tijd vooral om de school voor de gemeenschap met ongeveer 250 inwoners voor de kern te behouden.

noorders_2
Rust, stilte en mooie natuur, Jan Jaap van den Hoek en Miranda Souman vinden het heerlijk om ‘op’ Noordeinde te wonen.

“De huidige schoolvereniging wil de school in augustus sluiten. We hebben een stabiel aantal leerlingen, maar de overkoepelende vereniging vindt het met ruim twintig leerlingen te duur om het open te houden. Nu zijn we in gesprek met de Timothe├╝sschool en De Akker om de school toch in het dorp open te kunnen houden”, vertelt Jan Jaap van den Hoek.
Want de mensen in Noordeinde doen zaken graag zelf. “We zijn natuurlijk al eeuwenlang een kleine gemeenschap”, weet Miranda Souman. “Als je iets wilt moet je het zelf regelen. In deze tijden is dat misschien wat minder, heb je meer contact en communicatie met de gemeente en de rest van de buitenwereld, maar we zijn van oudsher gewend om zelf aan de slag te gaan.”
Ze is er geboren en getogen. Een echte ‘Noorder’ zoals dat heet. “Het is hier een hechte gemeenschap. We bemoeien ons niet met elkaar, maar als iemand iets nodig heeft sta je voor elkaar klaar.” Jan Jaap van den Hoek is ‘import’ op Noordeinde. “Maar ik kom hier al vanaf mijn jeugd. Het is hier heerlijk wonen. Zo stil, de natuur om je heen.”
In de kleine gemeenschap is bijna iedereen actief. “Het komt er op neer dat je eens in je leven in het bestuur van de Belangengemeenschap zit. Ik ben er ongeveer drie jaar geleden in gegaan. Dan heb ik het maar vast gehad”, lacht Miranda Souman. De meeste activiteiten en festiviteiten worden door anderen in het dorp georganiseerd. De Belangengemeenschap organiseert de 5 meiviering, Koningsdag, maar is er vooral om de belangen van de kern te behartigen. “We proberen vooral het voorzieningenniveau te houden wat we hebben. Daar heb je werk genoeg aan. Behalve met het behoud van de school zijn we nu bijvoorbeeld druk bezig met ons speeltuintje. In 2014 waren alle toestellen al afgeschreven en er gebeurt maar niets aan. Dat is ons een doorn in het oog.”
Met vijf personen zijn ze actief. De gedachte vanuit de gemeente dat inwoners een steeds belangrijker rol spelen in hun eigen leven onderschrijven ze van harte. “Het is mooi om te zien dat dat overal terugkomt. Je merkt alleen wel dat het wennen is. Soms gaat het te hard en op andere punten, zoals de speeltuin, gaat het weer te langzaam. Maar het gaat steeds beter.”

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland