header-oldebroek-voor-mekaar

Uitvoering plan Hart van Oosterwolde een stap dichterbij

3 december 2019, bron website gemeente Oldebroek

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) op sportpark De Heughte in Oosterwolde komt steeds een stap dichterbij. Na het positieve besluit van de gemeenteraad (11 juli 2019) starten we samen met de initiatiefnemers Hart van Oosterwolde, Stichting de Heerdt en Prins Bouw met de voorbereidingen om het plan Hart van Oosterwolde uit te voeren. De verenigingen betrekken we hier natuurlijk bij.

Een MFC naar wens

Samen bouwen we aan een MFC dat klaar is voor de toekomst, waar gebruikers zich thuis voelen en waarbij het onderhoud in de toekomst goed geregeld is. Er komen voldoende parkeerplaatsen en we zorgen voor een goede ontsluiting. Bij VSCO’61 leggen we een hybride veld aan.

Een MFC en appartementen voor de zomer van 2021?

In december 2019 start de bestemmingsplanprocedure. Als alles gunstig verloopt, kunnen we na de zomer van 2020 starten met de bouw van het MFC, de appartementen en de openbare ruimte. Voor de zomer van 2021 is het project dan klaar.

Sloop dorpshuis en start woningbouw

Na de opening van het nieuwe MFC start de sloop van dorpshuis de Heerdt en start de woningbouw op die locatie. We verwachten dat de woningen er in het eerste halfjaar van 2022 staan.

De Heerdt blijft open tot het nieuwe MFC haar deuren opent

De Heerdt blijft open totdat het nieuwe MFC open gaat. In overleg met de verenigingen zoeken we een handig verhuismoment.


Hart van Oosterwolde:   https://hartvanoosterwolde.nl/
Juli 2019

Ruimte voor plan van initiatiefgroep Hart van Oosterwolde
Op 11 juli 2019 stemde de gemeenteraad unaniem in met de uitvoering van het omvangrijke plan Hart van Oosterwolde. Dit plan van een aantal initiatiefnemers uit Oosterwolde bestaat uit de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC)……..Lees hier verder.

Sporthal, dorpshuis, winkels……..

Dorpshuis De Heerdt en de sportzaal in Oosterwolde zijn resp. 33 – en 40 jaar oud. Oosterwolde zelf mist een centraal punt en het aantal winkels was in de loop der jaren behoorlijk geslonken.

Een aantal initiatiefnemers, VSCO’61, Dorpshuis De Heerdt, Stichting Dorpsbelang Oosterwolde en Stichting  Sportvoorziening Oosterwolde,  sloeg de handen ineen en zo ontstond het  plan ‘Hart van Oosterwolde’.

Het plan omvat een Multifunctioneel Centrum met daarin een Sporthal, vergaderkamers, een dorpshuis. Ook zijn de bibliotheek en supermarkt Emté voornemens om te participeren.

Het oude dorpshuis en de gymzaal worden gesloopt zodat op deze plaats 14 starters- en seniorenwoningen kunnen gebouwd worden.

De uitgangspunten zijn:

Een centrale ontmoetingsplek creëren in het dorp voor jong en oud

Multifunctioneel inzetbaar ook in de toekomst

Alle verenigingen voldoende ruimte geven, maar rekening houden met de bezetting.

Meer samenwerking tussen verenigingen

Inwoners van Oosterwolde moeten hier hun feestje kunnen blijven geven

Vrijwilligerswerk stimuleren

Toekomstbestendig verenigingsleven

Meer parkeergelegenheid

Kijk voor het laatste nieuws op:  https://hartvanoosterwolde.nl/nieuws/

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland