header-oldebroek-voor-mekaar

Op donderdag 15 juli 2021 ondertekenden Wim Prins (directeur Prins Bouw) en wethouder Bob Bergkamp de aanneemovereenkomst voor de bouw van het multifunctioneel centrum (MFC) Hart van Oosterwolde. Een idee dat vanuit een inwonersinitiatief ontstond, komt nu steeds dichterbij de realisatie.

Naast de bouw van het MFC wordt de openbare ruimte aangelegd. Er komen 14 woningen op de huidige locatie van vereniging de Heerdt. Op de locatie van het MFC komen commerciële ruimten en 10 tot 12 appartementen.

Subsidies, eigen werkzaamheid en sponsoring
In juli 2019 besloot de gemeenteraad € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor het Hart van Oosterwolde. Ook besloot de raad om de benodigde gemeentelijke gronden in te brengen. De provincie Gelderland draagt € 500.000,- bij via de subsidieregeling Steengoed Benutten. Via overige subsidies, eigen werkzaamheid door inwoners vanuit het dorp Oosterwolde en een groots opgezette landelijke loterij wordt nog eens € 465.000,- bijgedragen.

Een gezamenlijk ontwerp van deze tijd
Na het besluit van de gemeenteraad in 2019 is er veel gebeurd. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Hart van Oosterwolde. Er is veel overleg geweest tussen de verenigingen, Vereniging De Heerdt, Prins Bouw, de gemeente Oldebroek, gebruikers van het MFC en inwoners. Samen zijn de eisen en wensen in kaart gebracht en zijn er keuzes gemaakt. Er ligt een gezamenlijk ontwerp dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en de omgevingsvergunningen zijn verleend.

Wethouder Bob Bergkamp: ”Het is natuurlijk best bijzonder dat een initiatiefgroep met zo’n groots plan komt. Mooi om te zien hoe inwoners zelf met ideeën komen voor de leefbaarheid en toekomst van hun eigen dorp. Om deze vervolgens ook nog eens uit te werken tot een heel plan. Een bijzondere weg die we samen met hen en andere betrokken bewandeld hebben, waarbij we van elkaar geleerd hebben door intensief samen te werken. Dat het nu zover is dat de schop in de grond kan is natuurlijk een hele mijlpaal. Oosterwolde kan trots zijn, met straks een prachtig hart vol voorzieningen.”

Wim Prins geeft aan: “Mijn hart gaat sneller kloppen van dit bijzondere project. Het is een ontwikkeling waar samenwerking, inzet, maar ook kritische blikken hebben geleid tot een ontwerp dat er mag zijn. Onze jongens mogen nu met hart en ziel werken aan de realisatie van het nieuwe dorpshart. Hartelijk dank voor het vele werk dat door betrokkenen is verzet.”

“De initiatiefnemers zagen een nieuwe stip op de horizon. Oosterwolde is een dorp met relatief veel jonge inwoners. Een toekomstbestendig multifunctioneel centrum met allerlei voorzieningen is daar op zijn plek. Wonen, winkelen, sporten, ontspannen en ontmoeten op één plek rondom een prachtig plein. Een oprecht compliment voor de daadkracht en het doorzettingsvermogen van de inwoners van Oosterwolde. Samen vormen zij het kloppend hart van dit prachtige dorp”, aldus Gerrit Jan Veldhoen, mede-initiatiefnemer voor het Hart van Oosterwolde.

Openbare ruimte, groene icoon
De inrichting van de openbare ruimte is sober maar functioneel. Dit kan veranderen als er een prijs wordt gewonnen voor het groene icoon. Gemeente Oldebroek heeft via de provincie Gelderland een ontwerpsubsidie ontvangen om van het Hart van Oosterwolde een groen icoon te maken. Met een aantal verenigingen, inwoners, bedrijven en kinderen wordt een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte, waarbij spelen ook nadrukkelijk wordt meegenomen. Het ontwerp heeft in elk geval aandacht voor klimaatadaptie, biodiversiteit en maatschappelijke waarde. Met dit ontwerp is er een kans op een bijdrage van € 100.000,- van de provincie Gelderland om dit ontwerp in praktijk te brengen.

Planning
De voorbereidende werkzaamheden zijn al voorzichtig gestart. Prins Bouw streeft ernaar om in het najaar van 2022 het MFC, de naastgelegen appartementen en commerciële ruimten op te leveren. Vervolgens kan vereniging de Heerdt verhuizen. Na de verhuizing start Prins Bouw met de bouw van de woningen op de huidige locatie van de Heerdt.

Een indruk krijgen van het plan? Bekijk de impressiefilm Hart van Oosterwolde.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland