header-oldebroek-voor-mekaar

Bijna 50 leden van dorps- en wijkgroepen en van organisaties voor vrijwillige hulp en zorg kwamen maandagavond samen in De Brinkhof in Wezep. Met de koersgroep Oldebroek voor Mekaar en gemeentelijke medewerkers spraken zij over ieders activiteiten. Elke groep presenteerde zich en dat bracht de anderen op nieuwe ideeën. Het ging om ontmoeten, uitwisselen en kijken naar verbinding en samenwerking. En dat werd gestimuleerd door tussen de presentaties door samen te eten, waarbij de gesprekken volop op gang kwamen.

festivalgroepsfoto

Burgemeester Hoogendoorn sprak in zijn opening over Oldebroek voor Mekaar (OvM) als overkoepelende ‘paraplu-benadering’. Iedereen kan initiatief en verantwoordelijkheid nemen in de gemeenschap. Samen werken we aan een krachtige samenleving. “ Dat zien we veel gebeuren; er zijn tal van vrijwilligers die zich inzetten op allerlei terreinen. Oldebroek voor Mekaar groeit in de kernen; er zijn ruimschoots initiatieven; kleine en grote. We zijn nu een aantal jaren onderweg met Oldebroek voor Mekaar. We zijn goed op weg en we zijn op de goede weg! Het is een ontwikkeling waar we mijns inziens mee moeten doorgaan. Als gemeente willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de mooie initiatieven en plannen van onze inwoners.”
Initiatieven van bewoners en de activiteiten van de dorpsgroepen en de koersgroep zijn te vinden op de website www.oldebroekvoormekaar.nl.
In het tweede deel van de avond was er aandacht voor het onderwerp eenzaamheid; aansluitend bij de week van de eenzaamheid die net was geweest. In een paar interviews vertelden vrijwillige hulpverleners hoe zij eenzame mensen tegenkomen bij hun werkzaamheden en wat zij dan kunnen doen. Ook vertelde iemand over zelf ervaren eenzaamheid. De deelnemers gingen vervolgens aan diverse tafels in gesprek over de vragen: zie je eenzaamheid in je buurt of dorp en wat zou je kunnen betekenen?
De deelnemers spraken na afloop over een boeiende en inspirerende avond. Tot slot kreeg iedereen een OvM paraplu mee naar huis; erg praktisch in het herfstseizoen!

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland