header-oldebroek-voor-mekaar

In Oldebroek wordt een energiecoöperatie opgericht die wil investeren in energiebesparing, duurzame energieproductie en kennisoverdracht voor bewoners en bedrijven in Oldebroek. Teus Kreuger is dierenarts en als lid van de kopgroep één van de voortrekkers van Energiecoöperatie Oldebroek.

Wat is de Energiecoöperatie Oldebroek?

“De coöperatie is nog in oprichting en bestaat uit een groep enthousiaste mensen en bedrijven die een gezamenlijke passie hebben voor duurzame energie. Samen met mijn buurman, die duurzaam ondernemer is met zonnepanelen, maak ik deel uit van de kopgroep.”

Waarom is de coöperatie opgericht?
“De gemeente Oldebroek heeft ambitie. Oldebroek wil als gemeente graag eerder energieneutraal zijn dan de landelijke doelstelling die op het jaar 2050 staat. Na onderzoek bleek dat een coöperatie de meest geschikte vorm is om duurzaamheid in Oldebroek te stimuleren en om de doelstellingen van de gemeente op dit gebied te helpen bereiken. We willen laagdrempelig beginnen en de bewoners meer bewust maken van energie en duurzaamheid.”

Wat is het doel van de coöperatie? Wat willen jullie bereiken?
“Wij willen woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen energiezuiniger maken. We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van duurzame energiebronnen. Bewoners en bedrijven informeren en voorlichten over energieverbruik en duurzaamheid. Samenwerking tussen leden en partijen stimuleren en kennis delen. Het is mooi als wij gezamenlijke projecten kunnen opstarten.”

Wat gaat de coöperatie als eerste oppakken?
“Ons eerste doel is het opstarten van een postcoderoosproject. Dat is een aansluitend geheel van postcodegebieden waarbij zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De provinciale overheid stimuleert en subsidieert dat. Het is alleen te weinig bekend bij de burger. De deelnemende woningbouwvereniging stelt daken van huurwoningen beschikbaar. Ook de gemeente heeft gebouwen in eigendom die geschikt zijn voor zonnepanelen. Dan is er ook nog de korenmolen De Hoop die net herbouwd is en een horecabestemming heeft. De eigenaren willen graag zonnepanelen plaatsen, maar hiervoor ontbreken de middelen. Met crowdfunding moet een financiering mogelijk zijn.”

Welke partijen kunnen zich aansluiten bij de coöperatie?
“De coöperatie is gericht op kleine bedrijven en particulieren. Nu is het ledenbestand opgebouwd uit bedrijven, adviesbureaus, zzp’ers en particulieren. Maar huurders met interesse zijn ook welkom. Iedereen kan met duurzaamheid aan de slag. In de gesprekken hierover bij de kapper en de buurman merk ik, dat je elkaar inspireert en dat je tot nieuwe inzichten en ideeën komt. Dit stimuleert de innovatie. En als je energieneutraal wilt worden, heb je innovatie nodig.”

Wat doet u zelf op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing?
“Vier jaar geleden heb ik zonnepanelen op mijn schuren geplaatst. Tot nu toe heb ik elk jaar meer bespaard dan vooraf berekend was. Het bijhouden van die besparingen geeft een kick. De terugverdientijd voor particulieren is zeven tot tien jaar, dat ga ik makkelijk halen.”

Meer informatie over Energiecoöperatie Oldebroek kunt u vinden op de website: www.ec-oldebroek.nl
Meer informatie over de provinciale subsidieregeling voor energiecoöperaties kunt u vinden op www.gelderland.nl/lokale-hernieuwbare-energieprojecten

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland