header-oldebroek-voor-mekaar

Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop – Amsing.

Als burgemeester werk ik iedere dag samen met collega’s van de gemeente, met netwerkpartners, met mensen die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. Vanaf nu deel ik iedere laatste week van de maand deze column met één van hen. Samen gaat het tenslotte beter…

Deze maand stellen wij, de dorpscontactambtenaren van de gemeente Oldebroek, ons op deze plaats graag aan u voor. Wij, Peter Zoombelt en Johan Neevel, werken beiden al jaren voor de gemeente Oldebroek. Naast ons ‘gewone’ werk als beleidsmedewerkers zijn we ook dorpscontactambtenaar. Dat betekent dat we eerste aanspreekpunt zijn binnen de gemeente voor het dorps- of wijkoverleg, verenigingen en vrijwilligers uit een bepaald dorp of uit een bepaalde wijk. We zijn goed op de hoogte van wat er op die plek gebeurt en kennen veel mensen. Zo kunnen we ook dingen aan elkaar verbinden – richting onze collega’s bij de gemeente maar ook in de dorpen en wijken.

Dorpsgericht werken vinden we in Oldebroek heel belangrijk, net als dat alle inwoners mee moeten kunnen doen en mee moeten kunnen praten. We noemen dat Oldebroek voor Mekaar. Vanuit onze rol als dorpscontactambtenaar maken we ons hier echt hard voor. Dingen veranderen, ook hoe we als gemeente en inwoners met elkaar omgaan. Gelukkig! We zetten ons ook in voor de leefbaarheid van de dorpen en wijken. Is er genoeg groen, genoeg ruimte om te sporten of te spelen? En als er dingen veranderen, blijft er dan nog steeds genoeg over voor onze inwoners en bijvoorbeeld ook voor onze jeugd? We werken veel samen met de dorpsgroepen en de wijkraden. Vaak gaat dat over veiligheid op straat, evenementen of speelvoorzieningen.

Regelmatig zijn er plannen of voorstellen om dingen te verbeteren. We kijken dan samen naar de mogelijkheden en ook naar de financiën. In Oldebroek zien we graag dat inwoners zelf initiatieven nemen om dingen in hun eigen buurt te verbeteren. De BMX-baan in Hattemerbroek is daar een heel mooi voorbeeld van. Als dorpscontactambtenaren denken we mee en kijken we ook samen met de plannenmakers of er misschien aanpassingen nodig zijn. Als dorpscontactambtenaren zijn we aanspreekbaar over zaken in de wijk of in het dorp. Voor besturen van verenigingen, maar zeker ook voor onze inwoners. Schroom niet, we horen graag van u!

Peter Zoombelt: ’t Loo en Wezep, pzoombelt@oldebroek.nl.

Johan Neevel: Oldebroek, Hattemerbroek, Noordeinde en Oosterwolde, jneevel@oldebroek.nl.

Noot van de burgemeester
Oldebroek voor Mekaar is nog steeds heel belangrijk. Het zegt alles over hoe we als gemeente en inwoners met elkaar om willen gaan. En daarin vind ik dat iedereen mee moet kunnen doen en zich gehoord moet weten. Tweerichtingsverkeer en kansen voor de plannen van onze inwoners zijn daarin heel erg belangrijk. En daarmee is ook de rol van onze dorpscontactambtenaren groot. Zoek hen dus vooral op of mail ze. Ze zijn er voor u!

Johan en Peter
Oldebroek voor Mekaar

Bron website gemeente Oldebroek

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland