header-oldebroek-voor-mekaar

Op donderdag 9 maart beslist de gemeenteraad van Oldebroek over het overdragen van geld voor het openbaar groen aan de Klankbordgroep ’t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde voor een periode van vier jaren.

Goede ervaringen met burgerbegroting
De dorpsgroepen uit ’t Loo en Oosterwolde deden in 2015 en 2016 in de ‘pilot burgerbegroting’ ervaring op met eigen verantwoordelijkheid voor een dorpsbudget én met het zelf organiseren van uitvoering van onderhoud van het openbaar groen. Dat bleek uitstekend te gaan. De kwaliteit van het groen ging er flink op vooruit. Bewoners raakten meer betrokken bij hun omgeving en de samenwerking met de gemeente verbeterde. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad daarom voor om het budget voor openbaar groen de komende vier jaren over te dragen aan de beide dorpsgroepen.

Zelf beslissen en zelfwerkzaamheid
Bij het begrip ‘Burgerbegroting’ gaat het om invloed van inwoners op de besteding van geld op de gemeentebegroting. Wethouder Lydia Groot is blij met de ontwikkelingen in de kernen Oosterwolde en ‘t Loo: “In 2015 en 2016 werkten wij goed samen met de dorpsgroepen. De kwaliteit van het groenonderhoud verbeterde. Het beheer van het openbaar groen ligt duidelijk in goede handen bij de dorpsgroepen. Dat verdient wel een compliment!” De voorzitters van de dorpsgroepen willen ook de samenwerking voortzetten: “Wij verzorgden in de afgelopen tijd met lokale partners en vrijwilligers het groenonderhoud en zijn erg tevreden met deze werkwijze en het resultaat. Wij hebben het nu in eigen hand!”
Het wachten is nog op het besluit van de raad. In de bespreking in de raadscommissie op 15 februari klonken er al positieve geluiden.

Oldebroek voor Mekaar
De burgerbegrotingen in Oosterwolde en ’t Loo passen binnen de benadering van Oldebroek voor Mekaar. Vanuit dit motto  geven we onze inwoners meer ruimte voor initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. Met het overdragen van een deel van het gemeentebudget aan inwoners is Oldebroek een voorlopende gemeente.

Bron persbericht gemeente Oldebroek

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland