header-oldebroek-voor-mekaar

Jans is bezig met haar huiselijke taken en gaat er even bij zitten. Huis aan huis krant Oldebroek ( altijd in de buurt) in de nieuwe opmaak op schoot. Ik wil toch eens weten hoeveel er geschreven wordt over gelegenheden/ evenementen die in het kader van Oldebroek voor mekaar zouden kunnen passen, denkt ze. Ze gaat daarna zorgvuldig lezen.

 • een herfstfair in een wijkontmoetingscentrum
  een ouderenmiddag in een kerk
 • oprichting van een polder comité voor de gezamenlijke ont- wikkeling van polder Oosterwolde. Betrekken van bewoners en gemeente in een vroeg stadium.
 • ontspanningsmiddag SWO in Hattemerbroek
 • verhaal over ‘Zorgsaam’ Oldebroek, een vrijwilligersproject. Dit project heeft de bedoeling is om zoveel mogelijk hulpvragers een geschikt maatje te bieden. Er wordt uitleg gegeven en er worden ook vrijwilligers gevraagd
 • Initiatief van de bibliotheek in Wezep om samen met SWO een studiekring op te richten (onderwerpen te bepalen b.v.: literatuur, geschiedenis, kunst, actualiteit
 • vereniging houd oliebollenactie om de financiën op peil te houden
 • voorlichtingsbijeenkomst over dementie in wijkontmoetingscentrum
  -plannen voor het oprichten van een wijkraad in Wezep-Noord. Zaken als afrit A28, aanpak wateroverlast en denken over een nieuw multifunctioneel centrum zouden gezamenlijke onderwerpen kunnen zijn om over na te denken (het is al tijden onderwerp van gesprek in de koersgroep om wijken ‘een gezicht’ te geven. Mensen waar je mee kunt praten (b.v. de gemeente) als er belangrijke beslissingen voor de wijk genomen moeten worden. Het maken van het zgn. ‘witte vlekkenplan’
 • actie van de locale weekbladen om aandacht te besteden aan bewust winkelen in je eigen omgeving. De naam van de actie is: Hart voor uw regio. Het doel is: aangeven dat een goed draaiend winkelhart van belang is voor een leefbare omgeving
 • vermelding van de mogelijkheid om gelden te krijgen van de staats secretaris van VWS ter verbetering van een zinvolle daginvulling in verpleeghuizen.  Jans kijkt even op en denkt: ”Doe er wat mee mensen!”
 • mogelijkheid om een plan en gelden te genereren om muziekonderwijs weer terug te krijgen op de basisschool
 • evaluatie zorgtaken van de gemeente waar een tekort dreigt van 1 miljoen euro. Er is uitleg hoe het een en ander ontstaan is en een vraag om mee te denken voor een oplossing. Iets om goed in de gaten te houden en de Wmo-raad te activeren om de vinger aan de pols te houden, een goede regeling is voor ieder van belang
 • presentatie van de Schaapskooi, een project voor de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum op de locatie van de vroegere Goede Herder school in Wezep. Er is overleg geweest met vele instanties die er mee te maken hebben.
 • melding van het creëren van een ontmoetingsplek in de bibliotheek in Wezep voor werkzoekenden.
 • opening van de Klinker; een ontmoetingshuis opgezet door een werkgroep van het leger des heils, gerealiseerd met vele vrijwilligers, op de plaats van het voormalig jeugdcentrum Slash.

Wat is er toch veel in beweging. Natuurlijk sommige dingen zijn nog maar plannen. Maar toch….

Als je niks verandert, verandert er niks

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland