header-oldebroek-voor-mekaar

“Jans ik had er nog nooit bij stil gestaan dat er waarschijnlijk heel veel jonge mantelzorgers zijn. Dat er een spelmiddag wordt gehouden voor hen is natuurlijk prima, maar tegelijk komt er eens onder de aandacht wie daar allemaal onder vallen. Jongeren die de zorg hebben voor ouders die ziek zijn, broers, zussen of andere familieleden of bekenden. Het is goed dat deze ‘vergeten groep’ zo nu en dan extra aandacht krijgt”.

“Een initiatief voor mekaar op grote afstand is het plan van jongeren uit Wezep/Hattemerbroek om in 2017 te gaan bouwen in Ghana. Het is de bedoeling om klaslokalen te bouwen en hygiëne voorlichting te geven. Typisch een goed voormekaar beginsel. Het verbetert de mogelijkheid tot het geven en krijgen van onderwijs, maar het stimuleert ook de krachten in de gemeenschap. Ook het maken van een sportaccommodatie zal hiertoe bijdragen. Onderling zal in de actiegroep een gevoel van saamhorigheid ontstaan waar men in het verdere leven nog plezier van zal hebben.

Pietje, een voorbeeld van democratic challenge (omgekeerde democratie), is de voortrekkersrol die de belangengemeenschap Noordeinde speelt om de school te behouden. Met het dorpshuis speelt deze een belangrijke rol in de leefgemeenschap. We hopen maar dat ze samen met gemeentelijke ondersteuning deze belangrijke voorzieningen kunnen houden.
Ik ben ook benieuwd hoe het gaat met het ‘Hart van Oosterwolde’, een plan van de dorpsbewoners om een aantal zaken drastisch te veranderen. Stichting Dorpsbelang Oosterwolde wil een nieuw dorpshuis en een nieuwe sporthal realiseren, het voetbalveld verplaatsen en nieuwe detailhandel en woningbouw. Ze gaan dat samen met de gemeente doen en we hopen dat het naar ieders tevredenheid uitgevoerd kan worden.

Je ziet dat overal in de gemeente dorpsgemeenschappen zich gaan “roeren”. Ook dorpsoverleg Hattemerbroek had een oriëntatieavond over: WhatsApp groepen voor veiligheid en zelfbeheer van het openbaar groen. De spelregels hoe dorpsgemeenschappen en gemeente met elkaar moeten omgaan, zijn natuurlijk nog niet geheel uitgekristalliseerd, maar het begin is er”.

Voor veel initiatieven moeten we Pipi Langkous maar volgen

image001

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland