header-oldebroek-voor-mekaar

Jans en Pietje lopen samen in de richting van de Klinker. Ze moeten nog even aan de naam wennen, want eerder heette het Slash en het duurt altijd even voor zo’n naam ‘uitdooft’. Er wordt weer een OVM beeldje uitgereikt, ditmaal aan de heer van Ommen, die samen met het Leger des Heils de stuwende kracht was achter dit inloophuis, dat inmiddels zijn waarde bewezen heeft. In zijn toespraak zei de burgemeester dat het hier ging om een waardering uit de samenleving, dat is dus heel dichtbij, anders dan een koninklijke onderscheiding, maar zeker ook waardevol. Onder het genot van koffie en een gebakje kwam nog ter sprake hoe goed het is van het college om de ‘blijverslening’ in te voeren: een lening die je bij de gemeente kunt aangaan om je huis meer levensloopbestendig te maken. Dat is goed voor de bewoners, maar natuurlijk ook voor de mantelzorgers die met hen samen optrekken. En natuurlijk de gemeente is geen bank, maar wel in bepaalde gevallen wat dichterbij.
Een leuk OVM moment is een belevingstocht (Prokkelbelevingstocht) met als doel ontmoeting van mensen met en zonder verstandelijke beperking. Dat prokkel de bewoording is van een dergelijke ontmoeting had Pietje even moeten opzoeken. Verschillende betrokken organisaties (’s Heerenloo, Je Maintiendrai, Veluwezoom, Me Kids, De Zeuven Heuvels, de Huiskamer van Wezep, Rijschool Zwijnenberg en de brommobielfanclub hebben hiertoe de handen ineen geslagen. Een prima actie. Het zal deelnemers inspireren tot meer gezamenlijke activiteiten.
De krant stond deze week vol met dingen die voor elkaar zijn, en dat doet het tandem Jans en Pietje goed. Uitgebreid op de gemeentepagina onderwerpen die de gemeente heeft opgepakt en naar we aannemen zo goed mogelijk uitvoert. Je kunt natuurlijk niet alles in details aan de orde stellen, maar soms is het jammer dat door de veelheid aan informatie er vaagheid om de hoek kijkt.
Onderzoek naar het welzijn van ouderen in de gemeente Oldebroek, is natuurlijk prima, maar vermeld er dan ook de samenvattende resultaten bij. Een verwijzing naar de gemeentelijke website is op zich goed, maar het vergaat de meeste mensen waarschijnlijk hetzelfde als Jans en Pietje, ze vergeten het en dan gaat goede informatie gemakkelijk verloren.
Teveel goeds vermelden in een keer doet het goeds vaak niet zo goed.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland