header-oldebroek-voor-mekaar

2017 had een fantastisch voorjaar. Pietje heeft Jans meegenomen naar een prachtig plekje op het klompen pad (Vreepad). Hij begint het op zijn duimpje te kennen, omdat hij het als ‘ambassadeur’ 2 maal per jaar langsloopt. Zij zitten op een van de opstapjes die in het weiland zijn gemaakt, ver van het verkeer en vol in de natuur, met een nieuwsgierige koe in hun nabijheid.
“Jans” zegt hij , “we hebben een tijdje geleden gemeend dat het belangrijk is de jongeren mee te betrekken in het Oldebroek voor mekaar gebeuren. Ze horen erbij, maar het is een andere generatie, met andere gewoonten en manieren om met elkaar in contact te komen. Aan de ene kant willen ze best meedoen ( maar die oudjes denken toch heel anders). Er is toen in overleg met een aantal jongeren besloten om filmpjes te maken over heel wat zaken waarin jongeren al het voortouw hebben genomen. Dat heeft geresulteerd in filmpjes via loco op you tube : over jongeren die trainen met elkaar op de voetbal, een verhaal over de fietscrossvereniging van het ‘t Loo, een verhaal over jongeren van een politieke partij etc. Stuk voor stuk de moeite waard om te zien. Trots dat er zovelen zijn die het adagio ‘voor mekaar’ ondersteunen. Dit alles is te zien op onze website (overigens nog veel meer!). De jongeren die aan het woord zijn vormen zelf een soort koersgroep. Het is goed dat we elkaar nu hebben gevonden en hopelijk vormt het een uitgangspunt om zoveel mogelijk met elkaar op te trekken. Beiden op andere wijze, wel op dezelfde manier voormekaar.
Wat ook aardig is te vermelden dat het project krachtstroom in de wijk Wezep west, steeds verder wordt uitgewerkt. Het idee om via huisbezoeken of andere directe vormen van contact te komen tot wensen die men in de buurt gerealiseerd wil zien, en de stappen die men met begeleiding van de gemeente wil nemen, wijst in de richting van de door ons toegejuichte maatschappelijke democratie. We kunnen alleen maar hopen dat dit een voortrekkersrol gaat spelen voor andere wijken.
Jans rekt zich nog eens uit in het heerlijk geurende pas gemaaide gras, ze denkt: participatiesamenleving is mooier dan je op het eerste gezicht denkt.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland