header-oldebroek-voor-mekaar

(Het verhaal van de koersgroep over de weg naar een samenleving voor elkaar in de gemeente Oldebroek)

Pietje heeft besloten om de 100ste 4 daagse mee te lopen. Daar moet je heel wat voor trainen. Een paar weken voor de start trekt hij de wandelschoenen aan en gaat het aangename en het nuttige verenigen door eens de contreien rond Wezep te verkennen.

Van huis uit loopt hij maar de Stationsweg om te zien hoe het met de begraafplaats staat. Voorheen was het een verwaarloosd geheel. De buurtbewoners, aangemoedigd door Jan van dorpsbelangen en een aantal vrijwilligers hebben de opknap voor hun rekening genomen. Het enthousiasme van de koersgroep heeft mogelijk ook hier bijgedragen. Een paar maanden tevoren kon Pietje het terrein niet op. Afgesloten door roestig prikkeldraad en verder overwoekerd door onkruid. Nu een charmant hekje en keurig geruimd met zichtbare paden. Een oase van rust zoals men wilde. Het bankje om even weg te dromen moet nog komen hoopt  Pietje.
En dacht: Petje af voor die Jan met zijn vrijwilligers!

Daarna loopt hij via het vernieuwde stationsplein over het nieuwe bruggetje vanaf restaurant  “De Zeuven Heuvels” naar de Wezepse hei. Het stationsplein, ook door samenwerking van de buurt en de gemeente tot stand gekomen. Het ziet er verzorgd en fraai uit vindt Pietje.

Via het Zwolse bos, Wapenveld en Hattem komt hij in Hattemerbroek terecht. Hij moet zich even nadenken hoe het met de windmolens staat. Waar ook weer? Hij weet het niet precies. Wel heeft hij de samenspraak van de gemeenteraad met de vertegenwoordigers van de dorpsbelangengroep meegemaakt. Wat hem daarvan is bijgebleven is dat men de windmolens in Hattemerbroek niet wil en dat er een procedure loopt waarin  de bewoners min of meer worden buiten gesloten worden. Dat vindt Pietje onbegrijpelijk. Maar anderzijds was het hem niet duidelijk geworden waar de mensen nu eigenlijk voor moesten kiezen. Vragen die er bij hem op kwamen: Kunnen de omwonenden wel kiezen? Legt de overheid niet een soort ”algemeen belang” gebod op, zoiets als de geluidshinder op Schiphol, wel erg vervelend, maar noodzakelijk voor de economie? Is het duidelijk hoe hoog ze worden? Hoeveel lawaai ze maken? Wat ze precies met het landschap doen? Zelfs de mensen die er mogelijk al over beslist hadden gaven niet duidelijk uitsluitsel. Pietje vindt in principe dat omwonenden naar beste weten ingelicht moeten worden en op basis daarvan gehoord moeten worden. Hij hoopt dat de gemeenteraad zo te werk zal gaan.

Vervolgens loopt hij over het H2O bedrijventerrein. Vroeger bij de scheikunde les leerde hij dat H2O voor water staat en hij denkt aan zijn jeugd toen hij met zijn ouders naar de bedriegertjes in Arnhem ging. Dat was pas een waterpark. Je wist nooit waar het ging spuiten en dat lijkt hem ook zo te gaan met de berichtgeving over dit bedrijventerrein. Hij hoopt dat in goed onderling overleg er een mooi bedrijvenpark zal komen. Hij hoopt ook dat men gezamenlijk een oplossing vindt voor de aansluiting op de A28 en als men hulp wil hebben kan men nog altijd een aanvraag doen voor een project. Want Oldebroek voormekaar betekent niet: de sterkste wint, maar samen maken we er iets van waar iedereen achter kan staan en wat aan heeft. www.oldebroekvoormekaar.nl

 

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland