header-oldebroek-voor-mekaar

De klankbordgroep Wezep  is een bewonersoverleg vanuit Wezep zelf. Een groep enthousiaste mensen die betrokken zijn bij het leefbaar maken en houden van het mooie dorp Wezep.

Sinds 2012 heeft zij regelmatig contact met de gemeente over onderwerpen die Wezep aangaan. Verkeerssituaties Dorpskerk, inrichting stationsomgeving, afrit A28, de Oude Begraafplaats, Klompenpad, Winkelcentrum, Wadi’s Wezep-Noord, maar ook de vliegroute Lelystad zijn items die op de agenda staan.
Kritisch, maar wel constructief wordt er samen gebouwd  aan een leefbaar Wezep.

Wezep Noord is gebied waarin er veel ontwikkelingen gaande zijn die invloed hebben of kunnen hebben op de leefbaarheid van de inwoners..  Voorbeelden zijn de afrit A28, het bedrijventerrein  en  de wateroverlast.

Tijdens de wijkbijeenkomst op 28 september a.s. worden in het Agnieten College (Noordsingel 70)  deze items maar ook “wie is onze wijkagent”,  het bloemenwandelpad, het nieuwe dorpshuis en de rol van de klankbordgroep besproken.  Vanuit het door de klankbordgroep uitgevoerde leefbaarheidsonderzoek kwamen deze zaken ook naar voren. De avond start om 19.30 uur.

De klankbordgroep Wezep nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op deze avond.  Mocht u niet  kunnen maar wel een actieve bijdrage willen leveren aan uw leefomgeving geeft u dit dan aan bij wjlensink1946@kpnmail.nl

Klankbordgroep Wezep

Klankbordgroep Wezep
Dik Bruinewoud, Jan Bredewout, Wim Lensink, Diny Griede, Evert van Ommen, , Jan Renes Henrie Sellis en Ina Postma  (zij ontbreekt op de foto)

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland