header-oldebroek-voor-mekaar

Burendag 22 september
Bewoners van wijk Taartpunt worden uitgenodigd om tussen 13.00 tot 15.30 uur onder begeleiding van Anton Vels een sjoelmiddag te houden voor
volwassenen.
U bent van harte welkom bij de Zeuven Heuvels.

Nieuwsbrief
In de derde nieuwsbrief van Buurtgroep de Taartpunt in Wezep komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
Buurtgroep de Taartpunt wordt een stichting
Oude begraafplaats
Taskforce
Lees hier Nieuwsbrief Taartpunt Wezep – september 2018

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland