header-oldebroek-voor-mekaar

Opening haven Noorderrot; voor en door Noorders
Op zaterdag 1 juni is de kleinschalige haven het Noorderrot in Noordeinde geopend. Onder grote belangstelling onthulden burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en Dick van de Streek van beheervereniging Noorderrot het informatiebord. De haven met vissteiger en trailerplek heeft ruimte voor 20 boten met een vaargeul richting het Drontermeer. Dit project is een prachtig voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar, waarin de gemeente aansluit op initiatieven uit de samenleving.

Foto onthulling bord door: v.l.n.r.: burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, Dick van de Streek

Elkaar ontmoeten
“Door het realiseren van het Noorderrot is er voor de bevolking van Noordeinde en Kerkdorp een soort van natuurlijk dorpsplein ontstaan,” zegt Dick van de Streek, initiatiefnemer en voorzitter van de beheervereniging Noorderrot. “Er zijn in het dorp weinig voorzieningen waar de bevolking elkaar kan ontmoeten. Daarom is het kleinschalige haventje net als vroeger dé plaats waar kinderen, volwassenen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten en het dorpsleven verder kunnen ervaren.”

Trots
Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing overhandigde namens het gemeentebestuur het Oldebroek voor Mekaar (OvM) beeldje en sprak haar waardering uit: “In 2018 is het burgerinitiatief voor een kleinschalige haven met ons gedeeld en nu staan we zes jaar later op een locatie waar iedereen trots op kan zijn. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoet en recreëert. En zoals jullie het zo mooi omschreven hebben op het bord: ‘Een plek waar we sterke verhalen vertellen en gezellig samen zijn’. Als gemeente willen we onze blijk van waardering dan ook uitspreken en de initiatiefgroep en ook de vele vrijwilligers bedanken die geholpen hebben om het Noorderrot te realiseren. Er is hard gewerkt. De schouders zijn eronder gezet en er was een goede samenwerking met alle betrokken partijen en vrijwilligers.”

Oldebroek voor Mekaar
Goede initiatieven van inwoners en verenigingen worden in de gemeente Oldebroek gewaardeerd. Er is een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Heeft u een goed idee voor een initiatief, met en voor elkaar? Stuur dan uw idee in of neem contact op. Kijk dan op hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Bekijk hier de fotoreprortage
Bekijk ook de website https://noorderrot.nl/

Bron tekst persbericht gemeente Oldebroek
Fotoreportage en video Oldebroek voor Mekaar (Online)

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland