header-oldebroek-voor-mekaar

Kinderen overhandigen pilot ‘Oldebroek-West: een kindveilige wijk’ aan burgemeester Haseloop

Kinderen uit de wijk Oldebroek-West hebben op maandag 21 december 2020 burgemeester Tanja Haseloop de pilot ‘Oldebroek-West: een kindveilige wijk’ aangeboden.

De kinderen en ouders willen met de voorstellen uit deze pilot de verkeersveiligheid in de wijk Oldebroek-West vergroten.  In de pilot worden diverse verkeersremmende maatregelen genoemd.  Van de plaatsing van bloembakken, smileys, verkeersremmers tot een fietspad waar fietsers voorrang krijgen. Maar ook de plaatsing van, door de kinderen van Oldebroeker basisscholen, ontworpen ludieke aandachtsborden.

“Mooi om te zien dat deze groep mensen zich zo inzet voor hun eigen buurt. Dit is Oldebroek voor Mekaar!” zegt burgemeester Tanja Haseloop.

De gemeente denkt graag mee. Op dit moment onderzoeken wij in hoeverre en op welke manier de maatregelen die de buurt voorstelt, gerealiseerd kunnen worden. In januari 2021 plaatsen wij de zes ludieke borden op verschillende plekken in Oldebroek.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland