header-oldebroek-voor-mekaar

Oldebroek, 26 januari 2018
Raadsleden en dorpsgroepen werken aan verbinding Oldebroek voor Mekaar

Oldebroek voor Mekaar is niet meer weg te denken uit Oldebroek; het zegt veel over hoe we met elkaar omgaan en met elkaar werken. Een werkgroep van raadsleden, onder voorzitterschap van burgemeester Hoogendoorn, heeft daarom met elkaar bekeken wat het proces van Oldebroek voor Mekaar betekent voor het functioneren van de gemeenteraad. De werkgroep heeft de notitie Verbindende Democratie uitgebracht.

Het doel van Oldebroek voor Mekaar is het vergroten van de verbinding met inwoners. De werkgroep pleit in haar notitie voor burgerbetrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van nieuwe ontwikkelingen. En daarnaast voor meer contact vanuit de raad met inwonersinitiatieven. De raadswerkgroep heeft het voorstel opgesteld in overleg met de koersgroep Oldebroek voor Mekaar. De koersgroep bestaat uit een aantal betrokken inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de toepassing van Oldebroek voor Mekaar.

Om de contacten en verbinding te organiseren stelt de raadswerkgroep voor om een gemengde werkgroep te vormen van een aantal raadsleden en inwoners uit de verschillende dorpen. Op maandagavond 22 januari spraken zij hierover met de dorps- en wijkgroepen en de koersgroep. Daar bleek bij de dertig aanwezigen een groot draagvlak voor een gezamenlijke vernieuwde aanpak van Oldebroek voor Mekaar.

De raadswerkgroep noemt in de notitie ook mogelijkheden voor het betrekken van inwoners, zoals gesprekken met de samenleving via een lotingsaanpak (‘G1000’) en een digitaal burgerpanel. De raad heeft ingestemd met de notitie Verbindende Democratie, met de bedoeling om deze mee te geven voor de nieuwe gemeenteraad. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wordt dit verder uitgewerkt en worden definitieve keuzes gemaakt.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland