header-oldebroek-voor-mekaar

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor uw plan. Kijk voor informatie en ideeën op www.gelderland.nl/leefbaarheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om een dorpsvoorziening of om gezamenlijke hulp en zorg. De subsidie kan tot 75% van de kosten bedragen en kan tussen de € 10.000 en € 25.000 zijn. Het gaat hier dus om wat grotere projecten.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland