header-oldebroek-voor-mekaar

Oldebroek voor Mekaar betekent meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief van inwoners én elkaar aanspreken en problemen samen oplossen. Daarbij past de vraag wat we nog aan regels nodig hebben. Graag horen wij van u welke regels u ervaart als onnodig of te ingewikkeld. Heeft u hierover een idee: ook uw idee is van harte welkom!

Dat regels in onze samenleving nodig zijn, wordt door vrijwel niemand betwijfeld. Maar er is een breed maatschappelijk gevoel dat we in Nederland doorgeschoten zijn in de regelgeving. Inwoners, organisaties en ondernemers ervaren beperkingen door soms ingewikkelde of tegenstrijdige regels of regels die onnodig zijn.

Wij willen dan ook het aantal regels beperken. Doelstelling is om in de periode 2015 tot en met 2017 minimaal 4 regelingen per jaar te vereenvoudigen of af te schaffen. De gemeente betrekt de Koersgroep Oldebroek voor Mekaar en de samenleving hier actief bij.

Welke regels hebben we al afgeschaft?

De laatste jaren is er al veel gebeurd op dit gebied. We hebben regels verminderd in het evenementenbeleid, de milieucontroles, het welstandbeleid waardoor in grote delen van de gemeente geen welstandseisen meer gelden, de drank- en horecaregelgeving en het reclamebeleid. Tot slot hebben we de snelle omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen geïntroduceerd.

Momenteel werken we aan voorstellen voor het schrappen van regels in de Algemene plaatselijke verordening en voor het vereenvoudigen van de regels voor het kappen van bomen. Verder zijn we bezig met voorstellen voor vereenvoudiging van het handhavingsbeleid en wijzigingen in de bouwregelgeving en werken we aan de invoering van de Omgevingswet

Welke regels ervaart u als niet nodig of te complex?

Graag horen wij van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de dorpsgroepen welke gemeentelijke regels wij in 2016 en 2017 kunnen vereenvoudigen of misschien wel afschaffen. Welke gemeentelijke regels ervaart u als niet nodig of te complex?

Uw reactie kunt op verschillende manieren aan ons doorgeven:

  • via het online formulier Vermindering regelgeving, aanmelden suggestie
  • door ons een e-mail te sturen: gemeente@oldebroek.nl
  • per brief: gemeente Oldebroek, t.a.v. Marcel Tijssen, antwoordnummer 53, 8070 VS, Oldebroek
  • door een papieren formulier in te vullen dat u kunt afhalen in het gemeentehuis en in de bibliotheken in Oldebroek of Wezep. Of u kunt het formulier telefonisch opvragen bij de gemeente via tel. 14 0525. Het ingevulde formulier kunt aan ons opsturen, aan de receptie van het gemeentehuis afgeven of inscannen en per mail aan ons toesturen.

Als u per e-mail of per brief reageert, wilt u dan in uw reactie aangeven:

  1. Welke gemeentelijke regeling u als onnodig of beknellend ervaart?
  2. Waarom u dat vindt?
  3. Hoe de regeling vereenvoudigd kan worden?

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 19 september 2016. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. Uw mailadres en naam en adresgegevens maken we niet openbaar en gebruiken we alleen om u te informeren.

Wat gaan we met uw reacties doen?

We vragen de samenleving naar ideeën en we doen een inventarisatie bij ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorpsgroepen. Het zal helaas niet zo dat we alle ideeën kunnen uitvoeren. We kunnen niet zo maar regels afschaffen. Het ligt iets ingewikkelder; vaak zijn binnen regels de verantwoordelijkheden bepaald: wie gaat waar over. Soms zijn regels opgesteld omdat we dat van de landelijke overheid moeten doen. Dat vraagt zorgvuldigheid en afstemming met verschillende deskundigen om afschaffing van de betreffende regel tot een succes voor iedereen te maken.

De volgende stap is dan ook – om samen met de Koersgroep Oldebroek voor Mekaar – een zorgvuldige top 4 samen te stellen van de regels die we in 2016 en 2017 gaan aanpakken. Wie ideeën ingebracht heeft, die stellen wij persoonlijk op de hoogte van deze selectie.

Meer informatie?

Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met Marcel Tijssen, projectleider vermindering regelgeving, tel. 14 0525.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland