header-oldebroek-voor-mekaar

De belangen op het terrein van leefbaarheid van de bewoners van Wezep Noord wordt door het wijkcomité Wezep Noord behartigt. Van verkeer, groen tot en met wateroverlast dat zijn onder andere de thema’s waar het Wijkcomité Wezep Noord mee te maken heeft.

wezepnoord

Het wijkcomité is voortgekomen uit de in het najaar 2015 georganiseerde wijkbijeenkomst . De Klankbordgroep Wezep (de overkoepelende belangenbehartiger Wezep) had een leefbaarheidsonderzoek in Wezep Noord uitgezet.
Omdat Wezep in zijn geheel voor de Klankbordgroep te groot is om alle ontwikkelingen goed te kunnen volgen is het wijkcomité in leven geroepen. Door de bundeling van krachten kan er beter opgetreden worden tegen overlastsituaties zoals verkeersveiligheid, overlast jongeren maar ook bewonersinitiatieven.

De ontwikkelingen rondom de afrit A28, de aanpak wateroverlast Wezep Noord, verkeer, de brede school maar ook het nieuwe multifunctionele centrum, het bloemenpad en de ontmoetingstuin worden actief gevolgd.

De Klankbordgroep is van mening dat, als je de krachten bundelt in de vorm van een wijkcomité, je een serieus adviesorgaan kunt zijn voor de gemeente, mee kunt denken naar oplossingen en veranderingen teweeg kan brengen.

Informatie
Voor meer informatie over de onderwerpen van de avond of over de wijkraad dan kunt u contact opnemen met de Dorpscontactambtenaar Johan Fidder: dorpsambtenaren@oldebroek.nl.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland