header-oldebroek-voor-mekaar

In 2014 is de gemeente Oldebroek in gesprek gegaan met enkele inwoners van Oosterwolde en ’t Loo om de zelfwerkzaamheid in de dorpen te vergroten. Door o.a. het groenonderhoud in eigen beheer te geven. Na diverse gesprekken is er een akkoord gesloten om een pilot te beginnen en te kijken of dit uitvoerbaar is. Deze overeenkomst heeft de naam “Burgerbegroting” gekregen.
De gemeente heeft uitgezocht wat het budget is voor de diverse werkzaamheden, dit budget wordt beschikbaar gesteld aan de dorpsgroepen. De dorpsgroepen laten de werkzaamheden uitvoeren en het bedrag wat overblijft mag worden besteed om het dorp te verfraaien!

Op ’t Loo hebben wij het werk in overleg met de uitvoerende partijen in drie segmenten verdeeld:
ATB-vereniging, buurthuis “Grinthuus”, en een hovenier, deze drie partijen voeren elk een gedeelte uit.
De verenigingen zijn er blij mee, want met hun vrijwilligers kunnen ze zo een mooi bedrag bijeen brengen voor hun club. Het dorp is er blij mee, de gemeente heeft het groen onderhoud normaal op C-niveau en deze mensen hebben het gezamenlijk op vele plaatsen naar een A-niveau getild. Ook is de gemeente er blij mee, want als er kritiek komt moet men niet bij de gemeente zijn maar bij de inwoners.
Uiteraard houd de gemeente ook een ‘oogje in het zeil’, maar het contact tussen de gemeente en de klankbordgroep ’t Loo verloopt uitstekend!
Afgelopen winter is er een evaluatie geweest en de conclusie was dat we het een succes mogen noemen, tevens is gekeken op welke manieren er verder gegaan moet worden om zo continuïteit te krijgen.

Het college heeft daarbij besloten een voorstel aan de raad voor te leggen om voor een periode van vier jaar op contractbasis hiermee door te gaan.
De raad heeft hier unaniem goedkeuring aangegeven en zijn blij met deze ontwikkeling.
Verder is de hoop uitgesproken, dat deze manier van samenwerking over de gehele breedte van de gemeente Oldebroek een vervolg mag krijgen!
De overeenkomst is inmiddels door de partijen ondertekend zodat we nu voor een periode van vier jaar verder kunnen.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland