header-oldebroek-voor-mekaar

Begin december.

”Jans er komen flyers in de gemeente Oldebroek te hangen, die aandacht besteden aan verschillende vormen van vrijwilligerswerk in de gemeente. Het is goed dat de burgemeester dat met een persbericht ondersteunt, dan krijgt het extra aandacht. Het geeft ook aan hoe verschillend dit werk kan zijn, variërend van een persoonlijke actie tot een spin in het web van een organisatie”.
“Ook las ik over de loopgroep Wezep, die iets structureel wil doen aan de integratie met van mensen uit het buitenland, een radertje wil zijn bij hun inburgering. Samen dingen doen en b.v. sporten is daar heel belangrijk in, en bevordert integratie. Ook de oprichting van de Wezeper LUZ groep is een dergelijk initiatief. Het zijn allemaal initiatieven die uit kleine groepjes ontspruiten, de ondersteuning van de samenleving nodig hebben en moeten krijgen.”
“Ik lees ook dat de gemeente haar evenementenbeleid gaat evalueren. Sinds 2014 is er gewerkt aan minder regels en meer initiatieven uit de samenleving, maar dat geeft ook grotere verantwoordelijkheid voor de organisatoren. Evaluatie is een belangrijk middel en ik hoop dat de mensen / verenigingen etc. die het betreft de moeite nemen de enquête die daarover gaat in vullen”.
“Een ander goed initiatief is de burenbemiddeling. Getrainde vrijwilligers helpen burenruzies op te lossen. Het is niet zozeer de bedoeling om het probleem ineens op te lossen, maar de mensen bijeen te brengen tot een gesprek. Dat is vaak voldoende voor het begin van een oplossing. Tel:0341-259433. Info: www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl en www.problemenmetjeburen.nl.”
Binnenkort viert het idee Samen Kerst haar lustrum. Het is in 2012 gelanceerd door een aantal vrienden. Het komt erop neer: gezamenlijk de handen uit de mouwen steken voor allerlei klussen die van belang zijn voor de samenleving in de uitgebreidste zin van het woord. Ook warme aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben. Ik ga hen namens onze groep hierbij feliciteren.

Pietje mijmert nog wat na bij deze mooie initiatieven, en bedenkt dat voor ieder die zich inzet geldt:

confucius

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland