header-oldebroek-voor-mekaar

Jans en Pietje lopen over landgoed IJsselvliedt. Ze genieten van de rechte lanen met de hoge statige bomen. Ze zien een grote groep mensen aankomen. De meesten zitten in een rolstoel, anderen lopen nog zelf met een rollator, sommigen gaan gearmd met een ander. Ze zijn vrolijk, haast uitgelaten en Jans gaat even informeren waarom ze zo’n goede zin hebben. Het blijkt dat ze met vakantie zijn. Ze vormen een van de vele groepen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Ze zijn even weg uit de dagelijkse sleur en genieten er in volle teugen van. Hun begeleiders bestaan uit enkele professionals maar zijn grotendeels vrijwilligers.
Na een gesprekje vervolgen Jans en Pietje hun wandeling. “Nou zegt Jans, dat is nu een vorm van respijtzorg”. Pietje is dan even de weg kwijt. ”Respijtzorg? Wat is dat ook al weer precies?”. Dat zal ik je eens uitleggen Pietje.
“Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen ze het langer volhouden. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.
Respijtzorg kent vele vormen:
• Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
• Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
• De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
• Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
• Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.
“Zo, dat is heel wat Jans”. ”Pietje ik maak deel uit van de werkgroep zorg, welzijn en gemeenschap van de koersgroep. Hoewel we weten dat er veel op dit gebied gebeurt in Oldebroek, zouden we toch graag willen dat er iets tastbaars komt voor mantelzorgers, zodat ze weten waar ze terecht kunnen. Binnen het sociaal domein van de gemeente, het platform informele zorg en andere betrokkenen zijn we op zoek hoe we dit gestalte kunnen geven”.
“Jans dit is een prachtig initiatief, wellicht zijn er mensen die dit lezen, die nog een steentje willen bijdragen”.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland