header-oldebroek-voor-mekaar

Het is een beetje feest in Wezep rond het heropende dorpshuis. Een vleugje deftig, met allerlei toespraken van officiële instanties, maar ook weer niet, door alle inwoners die er ongedwongen even komen kijken. Velen hebben eraan gewerkt: over de verbouwing nagedacht, over de indeling en de functionaliteit, over de naam de Brinkhof en ga zo maar door. Alles bijeen een echt gezamenlijk gebeuren, waarvan we allen hopen dat het gaat worden zoals we het bedacht hebben. Een ontmoetingsplek voor iedereen. Jans en Pietje staan in de menigte en hebben er een goed gevoel over.
“Jans weet je dat er zo nu en dan een tablet café is in de bibliotheek? Daar kun je voor vragen terecht en een kop koffie of thee. Het is gratis en elke tweede woensdag van de maand van 14-15u. Dat is natuurlijk ook prima als je anderen wilt ontmoeten.”
“Een ander leuk project is het wheelproject uit Elburg. Samen de Mont Ventoux op, en ook nog voor een goed doel. Er zijn natuurlijk veel van deze projecten. Ze stimuleren samenwerking, onderling respect en goed met elkaar communiceren (anders haal je het nooit) en ook nog een goed doel. Een absolute win-win situatie voor iedereen.”

Een vergelijkbaar maar heel ander idee is de wandeling “voor iedereen”. Iedereen kan meedoen, met of zonder handicap, men is er voor elkaar. Voorlopig de eerste dinsdag van de maand, georganiseerd door zorgcentrum de Hullen en Goed bezig Oldebroek. Opgave via tel:0525-637637.
Koningsdag in Hattemerbroek werd een waar volksfeest! Voetbalclub de Noord Veluwe en de Oranjevereniging hadden de handen ineen geslagen Er was van alles te beleven. Door sponsoren was het feest gratis en dus laagdrempelig toegankelijk. Op sportief en muzikaal gebied was er van alles te doen. Er waren wel 50 vrijwilligers en het zal zeker een stimulans zijn voor het dorp om ook andere zaken aan te pakken, ook dit is een vorm van investeren voor in elkaar!
Jans ik lees in de krant een fijn bericht van het ontmoetingscentrum De Klinker. Dit multifunctionele centrum bestaat nu een half jaar en lijkt in een behoefte te voorzien. Er komen zo’n 160 mensen in de week voor allerlei activiteiten. De een lost zijn eenzaamheid een beetje op, de ander gaat gezellig spelletjes doen. Er zijn altijd wel vrijwilligers voor begeleiding aanwezig. Dus voor en door mensen, zoals het ook in opzet bedoeld was. Dat zal zeker de motivatie sterken om verder te gaan.
Verder leven we bij het schrijven van dit stukje in de maand mei. Wij zijn oorlogskinderen en hebben van onze ouders met de paplepel ingekregen hoe de samenleving niet moet zijn. We gedenken tijdens de dodenherdenking de mensen die voor onze vrijheid zijn opgekomen en daardoor omgekomen. Het initiatief van de klankbordgroep Wezep om een bord te plaatsen voor de omgekomen militairen bij een vliegtuigcrash in die buurt is terecht en hartverwarmend.
Vrede zal des de groter zijn naarmate ze met meer mensen wordt gedeeld.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland