header-oldebroek-voor-mekaar

Oldebroekwijzer is de digitale Sociale Kaart van de gemeente Oldebroek. Op Oldebroekwijzer kunt u terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen in de gemeente Oldebroek.

Lees meer

De belangen op het terrein van leefbaarheid van de bewoners van Wezep Noord wordt door het wijkcomité Wezep Noord behartigt. Van verkeer, groen tot en met wateroverlast dat zijn onder andere de thema’s waar het Wijkcomité Wezep Noord mee te maken heeft. Het wijkcomité is voortgekomen uit de in het najaar 2015 georganiseerde wijkbijeenkomst . De Klankbordgroep Wezep (de overkoepelende…

Lees meer

Jans is bezig met haar huiselijke taken en gaat er even bij zitten. Huis aan huis krant Oldebroek ( altijd in de buurt) in de nieuwe opmaak op schoot. Ik wil toch eens weten hoeveel er geschreven wordt over gelegenheden/ evenementen die in het kader van Oldebroek voor mekaar zouden kunnen passen, denkt ze. Ze gaat daarna zorgvuldig lezen. een…

Lees meer

Jans en Pietje gaan soms samen naar een evenement waar ze beiden belangstelling voor hebben. Pietje heeft een tandem en ze vinden beiden dat fietsen op zo’n vehikel wel iets heeft van participatie en dat willen ze beiden uitdragen. Je trapt samen vooruit. Als de een wat vermoeid is kan de ander dat opvangen. Wie voor zit moet goed uitkijken,…

Lees meer

Op donderdag 9 maart beslist de gemeenteraad van Oldebroek over het overdragen van geld voor het openbaar groen aan de Klankbordgroep ’t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde voor een periode van vier jaren. Goede ervaringen met burgerbegroting De dorpsgroepen uit ’t Loo en Oosterwolde deden in 2015 en 2016 in de ‘pilot burgerbegroting’ ervaring op met eigen verantwoordelijkheid voor een dorpsbudget…

Lees meer

Heeft u een initiatief in uw buurt of dorp? Of heeft u vragen over de leefbaarheid? De gemeente Oldebroek heeft 4 dorpscontactambtenaren die aanspreekpunt zijn voor alle inwoners. Wie werkt voor welk dorp? Peter Zoombelt voor                      Wezep (Centrum en West/Zuid) en ‘t Loo Johan Fidder voor                           Wezep (Noord en Oost) en Noordeinde Benjamin Top voor                         Oosterwolde Johan Neevel voor                          Hattemerbroek…

Lees meer

De Stichting Dorpsbelang Oosterwolde heeft het initiatief genomen om een informatiebord  (bijgaande foto is opvulling i.a.v.) te maken wat de geschiedenis van Oosterwolde verteld. Onderwerpen zoals de geschiedenis van de Molen De Zon, landgoed Morren en de Polder zullen vermeld gaan worden. Maar zo zijn er meerderde leuke en interessante onderwerpen die vermeld worden. De locatie waar het bord moet…

Lees meer
logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland